Aruba

Helikopterdiensten ten behoeve van het Korps Politie Aruba

OPENBARE AANBESTEDING

MINISTERIE VAN JUSTITIE, VEILIGHEID EN INTEGRATIE

BEKENDMAKING OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie, maakt bekend dat het Land Aruba voornemens is om het volgende project openbaar aan te besteden:

“Het leveren van helikopterdiensten ten behoeve van het Korps Politie Aruba door middel van een leaseovereenkomst”

Korte omschrijving en doel van het project:
Het project bestaat uit het inzetten van een helikopter (inclusief de service van een piloot) en uitvoeren van helikopterdiensten in Aruba ten behoeve van het Korps Politie Aruba door middel van een leaseovereenkomst. Het project heeft als primaire doel om te beschikken over helikopterdiensten als hulpmiddel in het kader van de criminaliteitsbestrijding, handhaving van de openbare orde en opsporingswerkzaamheden. De inzet van een helikopter (inclusief de service van een piloot) zal onder aanwijzing/instructie van het Korps Politie Aruba ondersteunende politiewerkzaamheden moeten verrichten ten behoeve van het Korps Politie Aruba. Naast politiewerkzaamheden zal de helikopter tevens ingezet worden voor ziekentransport om (zwaar) gewonden te vervoeren vanuit moeilijk te bereiken locaties in Aruba en voor het zoeken van vermiste personen op land en zee (search and rescue).

Uitvoeringstermijn project:
binnen 1 maand (30 kalenderdagen) na de datum van gunning.

Adres en tijdstip verkrijgbaarheid bestek:
De volledige projectomschrijving zoals opgenomen in het bestek is vanaf maandag 27 augustus 2018 ter inzage beschikbaar bij het Korps Politie Aruba, Macuarima 65, Santa Cruz. Afschriften van het bestek zijn vanaf die datum tegen betaling van 500 AWG beschikbaar bij het Korps Politie Aruba op hetzelfde adres. Dit bedrag moet worden voldaan bij het secretariaat van het Korps Politie Aruba.

Inlichtingen:
Een inlichtingenvergadering wordt gehouden in de vergaderzaal van het Korps Politie Aruba te Macuarima 65, Santa Cruz, op vrijdag 7 september 2018 om 10:00 uur a.m.  U kunt op die datum uw vragen ten aanzien van het project mondeling stellen. Vóór deze vergadering kunnen inlichtingen schriftelijk of per e-mail xaviera.vis@ministeriejustitie.com uiterlijk op dinsdag 4 september 2018 om 17:00 uur worden aangevraagd bij het Korps Politie Aruba op hetzelfde adres. De vragen die schriftelijk zijn ingediend zullen tevens op de inlichtingenvergadering worden behandeld.

Nota van inlichtingen:
De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op maandag 17 september 2018 en is vanaf die datum kosteloos verkrijgbaar bij het Korps Politie Aruba te Macuarima 65, Santa Cruz. De nota van inlichtingen maakt tevens deel uit van het bestek en wordt in ieder geval verzonden naar alle gegadigden die een bestek hebben aangeschaft.

Inschrijving:
De inschrijving geschiedt in de Nederlandse of Engelse taal en uitdrukkelijk door middel van een bij het bestek gevoegd inschrijfformulier en offertelijst, vergezeld van opgave van de vereiste technische specificaties en overige in het bestek gestelde vereisten. De inschrijving dient middels 1 exemplaar van alle verzochte documenten vóór of uiterlijk op maandag 1 oktober 2018 om 09:00 uur a.m. in een gesloten enveloppe in de daarvoor bestemde bus bij het Korps Politie Aruba te Macuarima 65, Santa Cruz, te worden ingediend. Het is niet mogelijk om de dienstverrichting in gedeelten te verdelen of in gedeelten in te schrijven.

Openbare aanbesteding:
De openbare aanbesteding vindt plaats op maandag 1 oktober 2018 om 10:00 uur a.m. ten kantore van het Korps Politie Aruba, Macuarima 65. De inschrijvingen zullen op die dag door de voorzitter of secretaris van de aanbestedingscommissie in het openbaar worden voorgelezen. Personen die in ieder geval daarbij aanwezig mogen zijn, zijn de leden van de aanbestedingscommissie, de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie en de door hem aan te wijzen personen, de Korpschef van het Korps Politie Aruba en de door hem aan te wijzen personen alsmede vertegenwoordigers van de bedrijven die een inschrijving hebben ingediend.

Technische vereisten:

  • De helikopter moet uitgerust zijn met een of meerdere turbinemotor(en);
  • Tenminste een maximum startmassa (“maximum takeoff weight”) hebben van 2500 ponden;
  • Zitplaatsen hebben voor ten minste drie passagiers;
  • De helikopter is minimaal uitgerust voor Instrument Flight Rules (IFR) Operaties;
  • De helikopter moet uitgerust zijn met extra verlichting vergelijkbaar met tenminste “25 million candle Power Search light”;
  • De helikopter moet uitgerust zijn met een Global Positioning System (GPS);
  • De helikopter moet uitgerust zijn met het “FLIR Imaging system”;
  • De helikopter moet in staat zijn een persoon op een brancard liggend te vervoeren;
  • De helikopter moet voldoen aan de overige vereisten zoals opgenomen in het bestek.

Gestanddoening:
De termijn van gestanddoening is negentig (90) kalenderdagen na de uiterlijke datum van inschrijving.

Toepasselijke bepalingen:
Op de aanbesteding is van toepassing: het Landsbesluit openbare aanbestedingen (AB 1996 no. 58).

Opdrachtgever:
De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie, namens het Land Aruba.

Correspondentieadres:
Korps Politie Aruba, Macuarima 65 (Centro di Husticia, Santa Cruz), Aruba.

Deel dit artikel