Nieuws op Aruba

Procedure Directie Volksgezondheid wanneer er zieke passagiers aan boord van een cruiseschip zijn

ORANJESTAD- De Directie Volksgezondheid (DVG) informeert over het proces en de procedure wanneer er zieke passagiers op een cruiseschip zijn.

Reizigers die terugkeren van een reis op een cruiseschip, klagen vaak dat ze ziek werden aan boord.

Dit komt door verschillende factoren, maar een belangrijke reden is de agglomeratie van veel personen in besloten ruimtes. Dit maakt het mogelijk voor de overdracht van virussen, waaronder braken, diarree, griep en andere die overdracht van de ene persoon op de andere zeer waarschijnlijk maken.

Onlangs, vanwege de alarmerende situatie van het nieuwe Coronavirus, heeft de SVG gemerkt dat de Caribische eilanden geen toegang hebben tot cruiseschepen omdat er zieken aan boord zijn. Voor de SVG is het belangrijk dat onze gemeenschap wordt geïnformeerd dat ze processen en procedures hebben voor het geval een schip de DVG informeert dat er zieke passagiers aan boord zijn. Dit is niets ongewoons en gebeurt wel vaker.

Het proces bestaat uit het gedurende 48 uur bewaken van de gezondheid van de passagiers en bemanning voordat het schip op Aruba aankomt. Dit gebeurt volgens een Maritime Declaration of Health (MDH) die het schip stuurt waar het medische team aan boord aangeeft hoeveel zieken aan boord zijn, wat de symptomen zijn, welke voorzorgsmaatregelen al zijn genomen, of er passagiers zijn die geïsoleerd zijn en meer belangrijke gegevens die de DVG helpen een beter beeld te krijgen van de situatie aan boord van het schip.

Op basis van deze informatie zal de DVG indien nodig contact opnemen met internationale organisaties zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor advies. Met alle ontvangen informatie zal een beslissing worden genomen of het schip onze haven mag binnenkomen of niet. Bij aankomst van het schip zal het personeel van de Afdeling Besmettelijke Ziekten aan boord gaan om de inspecties uit te voeren indien nodig

Omdat een ander eiland de toegang tot een cruiseschip heeft geweigerd, is ons eiland geen reden om hetzelfde te doen. Als we deze beslissing op Aruba nemen, moeten we onze beslissing goed motiveren vanwege de internationale verdragen die Aruba heeft ondertekend. Hiermee wil de DVG benadrukken dat na voltooiing van het proces en tot de conclusie gekomen dat een schip een gevaar voor de volksgezondheid op Aruba kan zijn, indien nodig de toegang tot een cruiseschip wordt geweigerd.

Deel dit artikel