Nieuws op Aruba

Aruba krijgt er 24 eigen militairen bij

Nieuw Sociaal Vormings Traject gestart op Aruba

Op Marinierskazerne Savaneta ging deze week voor de veertiende keer het Sociaal Vormings Traject (SVT) van start. In totaal 24 mannen meldden zich aan de kazernepoort waar zij de komende vier maanden een opleiding van Defensie krijgen. Na deze periode moeten zij nog acht maanden stage lopen bij een mogelijke werkgever.

In de opleiding worden hen diverse vaardigheden bijgebracht waaronder samenwerken, discipline, structuur en verantwoordelijkheid. Het doel van het vormingstraject is jongeren die bijvoorbeeld in moeilijkheden zijn gekomen of hun school niet hebben afgemaakt, voor te bereiden op een baan en een toekomst in de maatschappij. Dit doet Defensie door ze coachen op vaardigheden die bijdragen een zelfstandige, onafhankelijke en proactieve persoonlijkheid.

De opleiding voert Defensie uit op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid. Het vormingstraject is een resultaat van afspraken tussen de Arubaanse autoriteiten met Defensie Caribisch Gebied. Nog geen maand geleden tekenden de betrokken partijen op Aruba hierover een nieuw convenant. Na de zomer zal er voor het eerst een SVT voor vrouwen starten op Aruba.


Deel dit artikel