Aruba

Hellen van der Wal en Henk Kamp herbenoemd als leden CAft

Hellen van der Wal en Henk Kamp herbenoemd als leden CAft
Hellen van der Wal en Henk Kamp worden komende zomer herbenoemd als lid van de Colleges financieel toezicht

Hellen van der Wal en Henk Kamp gaan allebei een tweede termijn in bij de Colleges financieel toezicht. Hun herbenoeming zijn recentelijk op ministerieel niveau behandeld en zullen plaatsvinden bij Koninklijk Besluit.

Voor het College Aruba financieel toezicht (CAft) gaat de benoeming van Van der Wal in per 1 augustus 2021 en is voor drie jaar. Haar herbenoeming is op voordracht van Aruba.

Voor het Arubaanse College wordt per dezelfde datum ook Henk Kamp – op voordracht van Nederland – voor een periode van drie jaar herbenoemd.

Kamp wordt ook per 1 juli 2021 voor een periode van drie jaar herbenoemd als lid van het College financieel toezicht (Cft) Curaçao en Sint Maarten en het Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Sinds 2018

Hellen van der Wal en Henk Kamp zijn vanaf de zomer van 2018 lid van het C(A)ft. Hellen van der Wal is onder meer voorzitter van de Dutch Caribbean Nature Alliance en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Aruba National Parks Foundation.

Henk Kamp heeft Naast zijn lidmaatschap bij de colleges momenteel enkele nevenfuncties, onder meer als voorzitter van de branchevereniging van organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd, en als voorzitter van de raad van toezicht bij een ziekenhuis.


Deel dit artikel