Nieuws op Aruba

Monumentenbureau viert 25-jarig bestaan

Geschiedenis van het Monumentenbureau

Het Monumentenbureau is op 1 januari 1996 middels een Landsbesluit opgericht door de regering van Aruba. Ze begonnen op een kleine locatie in het Christelijke Onderwijs Center en verhuisden een maand later naar hun nieuwe locatie in het Mariaklooster aan de Dominicanessestraat. Al snel werd zelfs deze locatie klein en in 1997 verhuisden ze weer naar een andere, grotere locatie in de Zoutmanstraat 1. In 2001 verhuisden ze weer maar dit naar hun huidige locatie aan de Schelpstraat 36-38.

In de loop der jaren groeide het Monumentenbureau inclusief hun werklast. In 1996 bestond het Monumentenbureau nog maar uit 3 personen. In 2013 hebben ze het Monumentenbureau geherstructureerd en hebben momenteel 11 vervulde vacatures en 4 vacatures. Een van de belangrijkste veranderingen in 2013 was dat de afdeling begon met het tekenen van hun eigen bouwtekeningen voor hun restauraties en volledig overzicht en supervisie kregen bij de uitvoering van hun projecten. Het Monumentenbureau viel in de loop van de jaren onder meerdere ministers, waaronder mevrouw dr. L. Beke-Martinez, de heer T.F.r. Lee, mevrouw M. Hooyboer-Winklaar, de heer O. Oduber, de heer M. Eman en momenteel minister Xiomara Maduro. Sinds het begin van het Monumentenbureau in 1996, en tot op heden, hadden ze maar één directeur, mevrouw Ing. Yvonne Webb-Kock.

Taken van het Monumentenbureau

Het allereerste project van het Monumentenbureau was de renovatie van het huidige gebouw van het stadhuis. De renovatie van het gebouw dat eigendom is van de overheid begon in 1996 en eindigde in 1998. Na voltooiing van de renovatie werd het eigendom van het gebouw overgedragen aan het Monumentenfonds. Andere interessante projecten van het Monumentenbureau waren:

Begeleiding en supervisie van de verhuizing van het oude pand gelegen in de hoofdstraat naar de Weststraat. Dit gebeurde in 2000 en het eigendom van het gebouw werd uiteindelijk 7 jaar na de renovatie overgedragen aan de Monumentenfondsen.

  • Het Ecury-gebouw was tot dusver hun grootste project dat vele jaren in beslag nam.
  • Gerechtsgebouw,
  • De Cas Ceremonial (ceremoniële residentie van de gouverneur).​

Het Monumentenbureau creëert bewustwording over het belang van monumenten en geeft lezingen aan leerlingen van basisscholen, middelbare scholen, maar ook aan universiteitsstudenten. De directeur heeft ook veel docenten op Aruba, Curaçao, Bonaire en St. Maarten op academisch niveau geïnstrueerd voor hun masteropleiding over architectuur op Aruba. Het Monument Bureau organiseert de jaarlijkse Paseo Monumental om hun jubileum te vieren, maar kan dit jaar helaas niet worden georganiseerd vanwege Covid19. Het Monumentenbureau heeft alle monumenten op een rijtje gezet en documenteert momenteel alle informatie digitaal van elk monument. Lopende restauratie- en onderhoudsprojecten omvatten het DRH-kantoor, het interieur van het voormalige Lab voor de DVG en een grote restauratie van het Gerechtsgebouw.

Voor meer informatie over het 25-jarig bestaan ​​van het Monumentenbureau kunt u deze volgen op Facebook @monumentenbureau. Het Monumentenbureau is minister Xiomara Maduro dankbaar voor al haar steun, evenals de Raad van Monumenten, ex-collega’s en alle andere overheidsdiensten voor hun samenwerking, architecten en hun adviseurs, bouwbedrijven en onderaannemers en allen die op de een of andere manier hebben bijgedragen aan de Monumenten Bureau.

Bron: Overheid Aruba

Deel dit artikel