Nieuws op Aruba

Al elf partijen op het stembiljet

ORANJESTAD – Zeven politieke partijen die zich hebben aangemeld voor de parlementsverkiezingen, hebben voldoende steun verzameld en komen op de stembiljetten. Samen met de vier partijen die op dit moment vertegenwoordigd zijn in de Staten van Aruba, komen er dus minimaal elf partijen op het stembiljet. Als Curpa ook de vereiste 587 handtekeningen weet te vergaren, doen alle twaalf aangemelde partijen mee aan de verkiezingen op 25 juni. 

De Arubaanse Kieswet schrijft voor dat politieke partijen die niet in de Staten van Aruba vertegenwoordigd zijn, moeten bewijzen dat ze de steun hebben van voldoende burgers. Het aantal handtekeningen dat daarvoor nodig is, is een procent van de bij de vorige Statenverkiezingen uitgebrachte geldige stemmen. Voor deze verkiezingen betekent dat 587 handtekeningen.

Deel dit artikel