Nieuws op Aruba

Aruba zoekt geen confrontatie

ORANJESTAD – Een Arubaans onderhandelingsteam voert momenteel onderhandelingen over de derde uitvoeringsagenda van het landspakket om de liquiditeitssteun voor het derde kwartaal te bemachtigen. Daarnaast wordt met ‘Den Haag’ van gedachten gewisseld over de twee rijkswetten voor het instellen van toezichtsorgaan Coho en financieel toezicht. 

Demissionair minister-president Evelyn Wever-Croes is tevreden over het verloop van de gesprekken. ,,De onderhandelingen over de twee rijkswetten gaan de goede kant op. De discussie met Nederland gaat over de inhoud en het advies van de Raad van State wordt goed opgevolgd. Daar zijn we heel blij mee.”

In maart bleek dat de Raad van State flinke kritiek had op het Nederlandse voorstel van de Coho-rijkswet. Daarmee sloot het hoogste rechtsorgaan van het Koninkrijk aan bij eerdere protesten van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De drie kleine landen vonden dat ze volgens het concept-wetsontwerp te veel autonomie moeten inleveren. Nederland zou namelijk eenzijdig de voorwaarden voor de coronasteun kunnen veranderen.

De demissionaire regering van Aruba kiest vooralsnog voor de onderhandelingstafel. De hoop is dat Nederland in 2022 een deel van de coronaleningen omzet in giften. ,,Zodat we uit de pandemie komen met een lagere schuld dan we nu hebben”, aldus de premier.

Deel dit artikel