Nieuws op Aruba

Rotstekeningen waardevol archeologisch erfgoed

ORANJESTAD – Het Nationaal Archeologisch Museum van Aruba (MANA) vraagt de bevolking mee te helpen bij de bescherming van archeologische vindplaatsen met pictogrammen. De meer dan duizend jaar oude rotstekeningen zijn onvervangbaar.

Nu meer mensen de natuur opzoeken, is er ook meer aandacht voor de pictogrammen die op allerlei plaatsen op Aruba op rotsblokken zijn aangebracht. De belangrijkste, meest toegankelijke zijn beschermd met hekwerken. Veel van de tekeningen die zijn gemaakt door de oorspronkelijke bewoners van  Aruba, zijn dat niet. Waarom deze locaties geselecteerd werden door deze verre voorouders is niet bekend. Tot dusverre is ook de betekenis van de tekeningen onduidelijk.

Archeologische locaties met pictogrammen zullen er niet eeuwig zijn, omdat ze erg kwetsbaar zijn. Erosie en andere natuurlijke oorzaken en menselijk ingrijpen hebben ertoe geleid dat veel pictogrammen zijn vergaan. Dat is de reden waarom MANA benadrukt dat we alleen samen ons erfgoed kunnen beschermen en behouden. 

MANA dringt al jaren aan op een ​​beschermingswet voor archeologische vindplaatsen. Zolang die er niet is, is voorlichting de enige bescherming tegen beschadiging. MANA vraagt mensen die schade of vervuiling zien op een archeologische locatie op Aruba om contact op te nemen met de archeologische experts via telefoon 582-8979 of per e-mail dir.mana.aw@gmail.com.

Deel dit artikel