Nieuws op Aruba

Aandacht voor gendergelijkheid voor vrouwen

Foto – Tonni Ann Brodber

ORANJESTAD – Vanaf volgende week wordt weer gewerkt aan beleid gericht op gendergelijkheid voor vrouwen. De commissie die op 8 maart vorig jaar voor dat doel werd opgericht gaat dan weer aan het werk. 

Het grootste deel van de Arubaanse vrouwen heeft een baan. Kinderopvang is echter slecht geregeld en door de machocultuur zijn de zorgtaken ongelijk verdeeld. Ook is het aantal alleenstaande moeders heel hoog.

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. In de praktijk blijkt dat vrouwen en meisjes nog vaak achtergesteld worden ten opzichte van mannen en jongens.

De positie van meisjes en vrouwen is al flink verbeterd de afgelopen jaren, maar van gelijkheid is nog geen sprake. In 2030 moeten volgens de VN vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen, om mee te beslissen binnen de politiek, de economie en het openbare leven. Landen moeten specifiek beleid maken en wetten aannemen die vrouwen en meisjes gelijke rechten geven op alle gebieden. Ook moet er een einde komen aan al het geweld tegen vrouwen en meisjes zoals mensenhandel, seksuele uitbuiting, kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis.

Bij de beleidsontwikkeling op Aruba worden belangengroepen en burgers betrokken. De eerste sessie is virtueel, op 16 juni. Daarbij krijgt Aruba de steun van UN Women in de persoon van Tonni Ann Brodber. De bedoeling is dat het uiteindelijke beleid integral onderdeel wordt van bestaande beleidsplannen, zoals Plan Nacional Strategico (NSP) en het Economisch Herstelplan.

Deel dit artikel