Aruba

Korting op ambtenarensalarissen lijkt permanent

Korting op ambtenarensalarissen lijkt permanent
Foto: Pixabay

De ‘solidariteitskorting’ die van ambtenaren en gelijkgestelden het afgelopen jaar is gevraagd, lijkt permanente vormen aan te nemen. Dat maken betrokkenen op uit de informatie op hun salarisspecificatie over de maand juni.

Uit de uitwerking van de voorwaarden bij de financiële steun uit Nederland blijkt dat de overheid de salarissen permanent moet korten en het aantal mensen in dienst van de overheid flink moet beperken.

,,De maatregelen gericht op verlaging van salarissen en versobering van arbeidsvoorwaarden in de publieke sector hebben tot doel de salariskosten in lijn te brengen met het Caribisch gemiddelde van tien procent van het BBP, rekening houdend met landspecifieke factoren. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de publieke dienstverlening vaak onvoldoende en is de uitvoeringskracht te beperkt. 

De hervormingen en maatregelen met betrekking tot kosten en effectiviteit van de publieke sector hebben tot doel: de doelmatigheid van de publieke sector verhogen door een verlaging van de arbeidskosten van de overheid (in lijn met het Caribisch gemiddelde van 10 procent van het BBP) en het terugdringen van de kosten van de publieke sector in algemene zin. Ook het verhogen van de kwaliteit en de effectiviteit (inclusief uitvoeringskracht) van de publieke sector zou met de bezuiniging gediend zijn.”

Deel dit artikel