Nieuws op Aruba

Vaccinaties voor jongeren met gezondheidsproblemen

Foto – Directie Volksgezondheid DVG Aruba

ORANJESTAD – Jongeren van zestien en zeventien jaar die lijden aan bepaalde medische aandoeningen, komen nu ook in aanmerking om gevaccineerd te worden tegen Covid-19. Daarvoor is geen verwijsbrief van een arts nodig.

De vaccinatie is uitsluitend bedoeld voor jongeren met specifieke aandoeningen of gezondheidsproblemen. Een jongere die niet zeker weet of hij of zij in aanmerking komt voor vaccinatie, wordt aangeraden een arts te raadplegen.

De vaccinatie kan worden aangevraagd door jongeren met obesitas, diabetes, longaandoeningen, hartklachten, immuunziektes of een ernstig verstoord immuunsysteem, een mentale handicap, syndroom van Down, kanker, nierproblemen, een getransplanteerd orgaan of geplaatst op de wachtlijst voor transplantatie, neurologische problemen die de ademhaling bemoeilijken of sikkelcelanemie.

De aanwezigheid van een ouder tijdens de vaccinatie is vereist.

Deel dit artikel