Nieuws op Aruba

Verbrandingsoven binnenkort van start

ORANJESTAD – ,,Alles is in gereedheid om te beginnen met het verbranden van afval in de nieuwe verbrandingsoven.” Dat heeft de directeur van Dienst Openbare Werken, Marlon Croes, bekend gemaakt.

De nieuwe verbrandingsoven valt onder de verantwoordelijkheid van zijn dienst en niet onder vuilophaler Serlimar. Volgens Croes beschikt DOW over alle benodigde vergunningen, zoals een hindervergunning. De nieuwe oven is bedoeld voor het verbranden van kadavers, ziekenhuisafval en vervuild slib. 

Bij de operatie van de installatie wordt rekening gehouden met de verplichtingen die de rechter heeft opgelegd in een recent vonnis. Omwonenden hadden een zaak aangespannen tegen de overlast door de vuilverbranding. Een van die aspecten is dat bij bepaalde windrichting geen verbranding mag plaatsvinden. Ook is een meetsysteem geïnstalleerd om de uitstoot in de rook te meten.

DOW heeft de dagelijkse operatie van de verbrandingsoven uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. Binnenkort begint een testfase, om na te gaan of alles inderdaad goed geregeld is en de omwonenden na decennia minder rookoverlast ervaren. 

Deel dit artikel