Aruba

CAft: Zo snel als mogelijk een overschot op de begroting Aruba

CAft: Zo snel als mogelijk een overschot op de begroting Aruba

Het toerisme op Aruba trekt stevig aan en de economie herstelt beter dan verwacht. Voor een nieuwe regering zou de afbouw van de overheidsschuld centraal moeten staan. Dat zegt Raymond Gradus, voorzitter van het College Aruba financieel toezicht, CAft.

Daartoe dient de begroting voor het jaar 2022 in evenwicht te zijn en die voor 2023 een overschot van 1% van het bruto binnenlands product te vertonen. Voor nu geldt dat halverwege het jaar de begroting voor 2021 nog steeds niet is vastgesteld. Gradus roept Aruba op om dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen en daarbij te bezien of de uitgaven verlaagd kunnen worden.

De coronacrisis heeft Aruba hard geraakt. Dit jaar is door Nederland tot en met het derde kwartaal 489 miljoen florin aan liquiditeitssteun verstrekt, in aanvulling op de 414 miljoen die vorig jaar al voor Aruba beschikbaar werd gesteld.

Met dat geld zijn onder andere steunmaatregelen gefinancierd waarmee faillissementen konden worden voorkomen en banen zijn gered. De economie herstelt nu vlot, in lijn met de laatste voorspellingen van Aruba Tourism Authority (ATA). Als deze trend zich voortzet, is de verwachting dat het toerisme in het eerste kwartaal van 2022 weer terug is op het niveau van voor de coronacrisis.

Vaststelling begroting

De ontwerpbegroting 2021 waar het CAft in januari op heeft geadviseerd, kende een tekort van de collectieve sector van bijna 24 procent van het bruto binnenlands product. Het CAft heeft verschillende aanbevelingen gedaan om dit tekort te verminderen. Gradus betreurt het dat de ontwerpbegroting nog niet door de Staten behandeld is en benadrukt het belang van een ordentelijk begrotingsproces.

Aanpassing van het ontwerp is nu nodig vanwege de positieve effecten van een sneller herstel van het toerisme dan voorzien. Ook is Aruba gevraagd de uitgaven op de begroting nog eens kritisch te bezien. Met het oog op de vertraging bij de jaarrekening 2019 en de doorwerking daarvan naar de jaarrekening 2020, benadrukt het College nogmaals het belang van het ook tijdig doorlopen van de verantwoordingscyclus.

Begrotingsoverschot

Aruba kent een sterk oplopende schuld. Eind van dit jaar bedraagt de schuld circa 130 procent van wat alle Arubanen bij elkaar verdienen in een jaar. De rente-uitgaven bedragen inmiddels meer dan vijf procent van het bruto binnenlands product.. Een overschot op de begroting is de enige manier om de nominale schuld van Aruba te laten dalen.

Het is daarom van groot belang dat Aruba tekorten wegwerkt en zo snel als mogelijk een begroting opstelt met een overschot. Daarom wordt de aanbeveling gedaan om in 2022 tot tenminste begrotingsevenwicht te komen en vanaf 2023, zoals in het protocol met Nederland is afgesproken, een overschot van één procent van het bruto nationaal product op de begroting. Dit zou ook een belangrijk signaal naar internationale markten kunnen zijn. Ook, omdat dan de herfinancieringsafspraken met Nederland aflopen.

Belastinghervorming

Aruba is in 2019 gestart met de belastinghervorming, waarbij het stelsel van heffingen en belastingen wordt gewijzigd en vereenvoudigd. Tot nu toe is slechts een deel van de voorgenomen hervormingen doorgevoerd, waardoor het risico bestaat dat per saldo slechts sprake is van lastenverzwaring. Het is van groot belang dat de hervorming van de belastingen integraal en op de korte termijn wordt doorgevoerd. In dat verband is het wenselijk om voor de indirecte belastingen een BTW in te voeren.


Deel dit artikel