Nieuws op Aruba

Informateurs aan het werk

Foto: © Kabinet Gouverneur Aruba

ORANJESTAD – De Gouverneur van Aruba, Alfonso Boekhoudt, heeft Eddy Werleman en Tisa LaSorte aangewezen als informateurs. Het tweetal is voortvarend aan het werk gegaan, want er moet binnen een week resultaat zijn.

De Gouverneur heeft vorige week in verband met de vorming van een nieuw kabinet consultatiegesprekken gehouden met adviseurs en met de leiders van de politieke partijen die bij de verkiezingen van 25 juni jl. één of meer zetels in de Staten hebben behaald. 

Aansluitend op deze gesprekken heeft de Gouverneur Werleman en LaSorte aangewezen als informateurs. Aan hen is verzocht om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor de vorming van een stabiel kabinet dat het vertrouwen geniet van een zo groot mogelijke meerderheid in de Staten. Het kabinet dient tot een gezamenlijk beleid te kunnen komen, gericht op het financieel en sociaaleconomisch herstel van Aruba, in het bijzonder op de verdere invulling en uitvoering van het Landspakket Aruba. Daarbij is het zaak dat het kabinet zo spoedig mogelijk aan de slag gaat met een aantal urgente zaken. 

Indien blijkt dat een dergelijk kabinet kan worden gevormd, dienen de informateurs de betrokken politieke partijen ertoe te bewegen een bereidwilligheidsverklaring te ondertekenen. In dit document verklaren de partijen bereid te zijn samen een coalitieregering te vormen.

Uiterlijk 12 juli moeten de informateurs schriftelijk verslag uitbrengen aan de Gouverneur over de uitkomst van de opdracht. 

Deel dit artikel