Nieuws op Aruba

Risico’s op Aruba laag voor financiering terrorisme

Foto Caribisch Netwerk
Foto – Caribisch Netwerk

ORANJESTAD – Binnen de financiële instellingen en andere bedrijven op Aruba is de kans niet heel groot dat er geld misbruikt wordt voor de financiering van terroristische activiteiten. Dat blijkt uit onderzoek van de Centrale Bank van Aruba.

Aruba grenst niet aan een van de landen die zijn aangemerkt als een bedreiging voor de verspreiding of de financiering van terrorisme. Vanwege de solide en betrouwbare financiële sector vloeit de dreiging hooguit voort uit de mogelijkheid dat het financiële systeem van Aruba kan worden misbruikt om illegaal geld wit te wassen, dat vervolgens kan worden gebruikt voor de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens. Kwetsbaarheden op dit gebied bestaan ​​onder meer in de wereldwijde handel, internationale handel, vrijhandelszones en scheepvaart. Het tegengaan daarvan is volgens de Centrale Bank van cruciaal belang. ,,Identificatie en detectie brengen uitdagingen met zich mee, aangezien de meeste transacties plaatsvinden binnen normale zakelijke transactieprocessen en samen met alle andere legitieme transacties kunnen worden gemaskeerd. Bovendien is het identificeren niet beperkt tot personen en entiteiten die op sanctielijsten zijn vermeld. Het kan ook gaan om andere actoren die geen duidelijke band hebben met aangewezen entiteiten en individuen.”

De Centrale Bank adviseert bedrijven om ongebruikelijke transacties te melden, controles en procedures te verbeteren en daarnaast personeel beter op te leiden ten aanzien van de risico’s van witwassen, zodat ze beter klanten, producten, leveranciers, eindgebruikers en derde partijen kunnen beoordelen.

Deel dit artikel