Nieuws op Aruba

Vakbonden willen inspraak in landspakket

ORANJESTAD – De vakbonden Sindicato Aduanero di Aruba (SADA), Sindicato di Empleadonan Publico y Priva di Aruba (SEPPA), Sindicato di Maestro di Aruba (SIMAR) en Sindicato di Polis Arubano (SPA) willen deel uitmaken van het Overleg Landspakket.

De voorzitters vragen in een brief aan de Gouverneur van Aruba, Alfonso Boekhoudt,  om bij het opstarten van het overleg met Nederland over het Landspakket, hen directe participatie en betrokkenheid te gunnen. ,,Aangezien er op de agenda onderwerpen worden vermeld, die in formele zin betrekking hebben op de rechtspositie van de ambtenaren en de gelijkgestelden, hebben wij er alle belang bij om een actieve deelnemer te zijn aan vermeld overleg”, staat in de brief.

De vakbonden doelen expliciet op de onderwerpen Schorsing en ontslag en georganiseerd overleg van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (IMA). ,,Wij vermelden ten overvloede, dat wij als vakbonden bijzondere waarde en belang hechten aan onderwerpen die de primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden betreffen. Het is eveneens van essentieel belang om onze leden tijdig van de juiste informatie te kunnen voorzien, opdat zij niet achteraf geconfronteerd worden met beslissingen die een negatieve impact teweeg kunnen brengen”, aldus de bonden.

Deel dit artikel