Nieuws op Aruba

Zes aandachtspunten voor formatie

ORANJESTAD – De beoogde coalitiepartners MEP en RAIZ richten zich op zes aandachtspunten tijdens de formatiegesprekken. De partijen willen een regeerakkoord sluiten met overeenstemming over integriteit, de overeenkomsten met Nederland, economisch herstel, overheidsfinanciën, duurzame ontwikkeling en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. 

Om integriteit in te bedden in het overheidsapparaat willen de partijen het Bureau Integriteit verder ontwikkelen en zorgen voor een integriteitsbeleidsplan. 

De overeenkomsten met Nederland moeten worden uitgevoerd, volgens MEP en RAIZ. Dat is overigens geen vrije keuze, want Nederland heeft de voorwaarden gedicteerd bij de inmiddels verstrekte leningen. Vorige week nog zei Staatssecretaris Knops dat de ondersteuning onmiddellijk ophoudt als Aruba de afspraken niet nakomt. 

Voor economisch herstel zoekt het nieuwe kabinet het in de richting van stimuleren van investeringen. HetMasterplan “Repositioning our Sails: Aruba’s mission driven model for economic recovery & resilience” ligt daaraan ten grondslag. 

Om de overheidsfinanciën gezond te maken, worden onnodige uitgaven geschrapt en de schulden geherstructureerd. Een “begrotingskamer” moet daar toezicht op houden. Het belastingstelsel wordt vereenvoudigd in de richting van indirecte belastingheffing, om te zorgen dat iedereen meebetaalt. 

Natuurbescherming, landbouw en circulaire economie krijgen een belangrijke plaats in het regeringsbeleid, evenals de rechten en de bescherming van alle burgers.

Deel dit artikel