Nieuws op Aruba

Ziekenhuis in het nauw door ‘Covid-korting’

ORANJESTAD – Het Dr. Horacio E. Oduber Hospital (HOH) komt niet rond met het budget dat door de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) beschikbaar wordt gesteld. Vanwege de korting van 5,5 procent die door de Nederlandse regering verplicht is gesteld, komt het HOH nog verder in het nauw. Op korte termijn is 33 miljoen florin nodig en een structurele verhoging van het budget van 15 miljoen florin.

Vorige week bracht het College Aruba financieel toezicht (CAft) een bezoek aan het HOH. Directeur Jacco Vroegop besprak met hen de oorzaken van de financiële problemen. Het HOH ontvangt een vast bedrag per jaar voor de zorg, maar stopte in de afgelopen jaren niet met bepaalde zorg als het budget daarvoor op was. Ook de hack in 2019 had flinke financiële gevolgen, omdat ICT systemen opnieuw moesten worden gekocht en gebouwd, veel protocollen en documenten waren verdwenen en allemaal opnieuw moesten worden gecreëerd. Inmiddels bedragen de kosten daarvan zo’n 2 miljoen florin.

De grootschalige uitbreiding en renovatie brengt extra kosten met zich mee om operationeel te kunnen zijn. Daarnaast is sinds de eerste oplevering van delen van de bouw, schade geweest door de slechte afwerking- en opleveringsdata door de aannemer. ,,Dit vraagt tot op de dag van vandaag om niet-gebudgetteerde gelden. Niet alle schade wordt door de verzekeringsmaatschappij gedekt.” 

De energie- en waterrekeningen van het ziekenhuis zijn inmiddels tweemaal zo hoog als een paar jaar geleden, met name door de uitbreiding van het ziekenhuis, maar ook omdat er door de overheid op de bouw is bespaard is op duurzame oplossingen als isolatie tegen de warmte. 

Vorig jaar werd HOH getroffen door een flinke brand, waardoor een groot deel van de zorg heeft stilgelegen en vele materialen moesten worden weggegooid. 

De Covid-19 crisis, heeft de zorg in het ziekenhuis opgeschud. Veel zorg is tijdelijk stil komen te liggen of uitgesteld om Covid-19 patiënten te kunnen helpen. Op dit moment belopen de kosten voor de nog in te halen zorg 4.6 miljoen florin. 

Vroegop luidt de noodklok: ,,Als er niets gebeurt, zijn we in november niet langer in staat om aan onze verplichtingen te voldoen.” Volgens hem moet het CAft adviseren de 5,5 procent ‘Coronakorting’ op de Arubaanse zorg, af te schaffen.

Deel dit artikel