Nieuws op Aruba

Bursalen moeten blootstelling aan Covid vermijden voorafgaand aan reis naar Nederland

Foto – Arubahuis Den Haag

ORANJESTAD – Bursalen die bij aankomst in Nederland symptomen hebben of positief testen op Covid worden direct in quarantaine geplaatst en/of geïsoleerd en mogen het opvangprogramma niet bijwonen.

Met dit in het achterhoofd roepen het Arubahuis en mentoren alle bursalen die naar Nederland reizen op om goed voor zichzelf te zorgen, feesten en agglomeratie te vermijden in de dagen voor vertrek uit Aruba. Ook al zijn studenten gevaccineerd, ze kunnen het virus toch oplopen en anderen besmetten met alle mogelijke gevolgen van dien voor het opvangprogramma en alle betrokkenen.

Het Arubahuis en de mentoren willen bewustwording creëren en al de bursalen en hun ouders waarschuwen voor de ernstige gevolgen als een leerling bij aankomst in Nederland besmet is:

De besmette student zal zich moeten isoleren in zijn eigen woning. Indien de student geen eigen woning heeft of de woning niet gemeubileerd en gereed is, is de besmette student verantwoordelijk voor isolatie in de woning bij een familielid of vriend in Nederland. Test kosten, isolatiekosten en alle andere kosten die verband houden met de Covid zorg voor de bursaal, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de bursaal of ouders.

Het niet kunnen deelnemen aan het opvangprogramma vanwege Covid19, zorgt ervoor dat de student de kans mist om afspraken bij te wonen en belangrijke zaken te regelen die op tijd moeten worden afgehandeld om zich officieel in Nederland te vestigen en naar school te gaan.

Het is de plicht en verantwoordelijkheid van het Arubahuis en de mentoren om de leerlingen en hun ouders hierover te informeren en er bij hen op aan te dringen zich strikter aan de beperkingen te houden. We dringen er bij alle leerlingen en hun ouders op aan om hun verantwoordelijkheid te nemen voordat ze naar Nederland vertrekken.

Deel dit artikel