Nieuws op Aruba

Directeuren WEB vervangen door commissaris

ORANJESTAD – Algemeen directeur Luis Oduber en financieel directeur Randolph Ruiz zijn volgens de directeur van moederbedrijf Utilities op eigen initiatief opgestapt. Of dat waar is valt niet na te gaan, want de mannen hebben in ruil voor een vorstelijke ontslagvergoeding, een geheimhoudingsovereenkomst moeten tekenen.

Met ingang van vandaag ligt de leiding van Water- en Energiebedrijf WEB in handen van Serapio ‘Latie’ Wever. Op grond van de regels wordt de langstzittende commissaris belast met de leiding van WEB, als een directeur ontbreekt. De benoeming van dit familielid van premier Evelyn Wever-Croes is tijdelijk. Er wordt een sollicitatieprocedure uitgeschreven voor een permanente directeur. Wever wordt bijgestaan door Leo Croes, die momenteel zitting heeft in de Raad van Toezicht van WEB. Zolang als Wever en Croes verantwoordelijk zijn voor WEB, zijn hun verantwoordelijkheden als commissaris opgeschort.

De vakbonden die het personeel vertegenwoordigen willen dat voor de positie van directeur nadrukkelijk wordt gekeken naar invulling vanuit het bedrijf. Volgens hen is in het verleden duidelijk geworden dat een directeur verstand moet hebben van de productie van water en stroom bij WEB, maar ook op de hoogte moet zijn van de bedrijfscultuur.

Deel dit artikel