Nieuws op Aruba

Directie Volksgezondheid benadrukt belang om te vaccineren 

ORANJESTAD – ,,Op Aruba is te zien hoe effectief het vaccin is. Gemiddeld 67,5 procent van de bevolking van twaalf jaar en ouder op Aruba is gevaccineerd. Het is echter nog steeds de ongevaccineerde minderheid die positief test en extra medische zorg nodig heeft.”

Directie Volksgezondheid (DVG) blijft vaccinatie promoten als de beste vorm van preventie en de enige manier om uit de pandemie te komen. Van de leeftijdsgroep tussen 45 en 80 jaar is 70 procent gevaccineerd, wat volgens DVG positief is, maar het gewenste percentage ligt echter boven de 85 procent.

DVG heeft ook vastgesteld dat de leeftijdsgroepen 12 tot 44 jaar en 80 jaar en ouder met een vaccinatiegraad van minder dan 70 procent nog steeds kwetsbaar zijn.

Het Pfizer-vaccin dat momenteel op Aruba wordt toegediend is effectief. Volgens de gegevens van 9 augustus 2021 zijn van de in totaal 803 positieve gevallen slechts 6 van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten gevaccineerd, en geen van hen ligt op de ICU. De meerderheid herstelt thuis zonder dat extra medische verzorging nodig is.

Daarom benadrukt de DVG het belang van het COVID-vaccin en dringt er bij de gemeenschap op aan, vooral bij de leeftijdsgroep tussen 12 en 45 jaar en bij diegenen die hun vaccin nog niet hebben gekregen, om zich zo snel mogelijk te vaccineren. 

Deel dit artikel