Nieuws op Aruba

Geen bewijs voor illegale verrijking sergeant 

ORANJESTAD – Een sergeant huisvesting heeft zich niet schuldig gemaakt aan wederrechtelijke bevoordeling toen hij woningeigenaren verwees naar een bepaalde makelaar voor het verhuren van hun huis aan defensiepersoneel. Dat zijn vriendin bij die makelaar werkte, is nog geen bewijs voor misbruik van zijn functie of bedrog.

De militaire kamer was met de officier van justitie en de verdediging van oordeel dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is. ,,Verdachte was in de tenlastegelegde periode werkzaam als sergeant huisvesting en in die periode is een aantal huizen verhuurd via een makelaarskantoor waar de vriendin van verdachte werkzaam was. Er is echter geen overtuigend bewijs voorhanden dat verdachte de in de tenlastelegging genoemde verhuurders ertoe heeft bewogen uitsluitend via desbetreffend makelaarskantoor zaken te doen door mede te delen dat een makelaar nodig was voor het verhuren van een woning aan defensiepersoneel en hen vervolgens naar dat makelaarskantoor te verwijzen. Evenmin is er overtuigend bewijs dat verdachte het oogmerk heeft gehad om zichzelf direct of indirect te bevoordelen. Gelet hierop zal de militaire kamer verdachte geheel vrijspreken”, aldus het vonnis.

Deel dit artikel