Nieuws op Aruba

Geen legalisering illegalen in Landspakket 

ORANJESTAD – ,,Nergens in het Landspakket staat dat de status van ongedocumenteerden moet worden gelegaliseerd.” Dat zei demissionair minister-president Evelyn Wever-Croes in haar reactie op Statenvragen van parlementariër Miguel Mansur (Accion 21). 

De bewindsvrouw antwoordde vrij gepikeerd dat de insteek van Mansur gebaseerd is op onwaarheden. Ze benadrukte dat Statenleden zorgvuldig met informatie moeten omgaan bij hun werk en alleen correctie informatie moeten gebruiken. 

Op de wel legitieme vraag over aantallen illegalen op Aruba en de verdeling tussen mannen en vrouwen, volwassenen en kinderen, moest ze het antwoord schuldig blijven. ,,Het feit dat het om niet-geregistreerde mensen gaat, brengt met zich mee dat we dit soort gegevens niet hebben. Als we hen zouden registreren, komen daar verplichtingen uit voort. Op dit moment kan Aruba de rechten van ongedocumenteerden niet waarborgen, omdat we daar geen geld voor hebben.”

Desondanks verzekerde Wever-Croes het parlement dat Aruba zich houdt aan de internationale afspraken en verdragen ten aanzien van vluchtelingen. ,,We werken samen met organisaties als UNHCR en IOM, om ervoor te zorgen dat ieder mens een menswaardig bestaan kan lijden.”

Deel dit artikel