Nieuws op Aruba

Rechter wijst verzoek om hertelling verkiezingen af

ORANJESTAD – Het Gerecht in Eerste Aanleg in Aruba ziet onvoldoende reden voor hertelling van de uitgebrachte stemmen bij de verkiezingen van 25 juni. Een verzoek daartoe van de AVP-leden Arthur Dowers, Mike de Meza en Mervin Wyatt Ras werd afgewezen door de rechter.

Onder de politici van de oppositie was veel verontwaardiging over de beslissing om geen hertelling te houden. Bekend is dat de AVP in elk geval een hertelling wilde van de ongeldige stemmen. Volgens de waarnemers van de groene partij zijn relatief veel AVP-stemmen afgekeurd. Kandidaat Pedro Croes liet weten dat in elk geval bij stembureau 7 iets is misgegaan. Hijzelf had daar zijn stem uitgebracht, samen met familieleden. In de uitslag blijkt in dat stemdistrict geen enkele stem op Croes te zijn uitgebracht, terwijl de man op zichzelf heeft gestemd.

Een soortgelijk verhaal komt van MAS-kandidaat Aquanette Gun. Ook die had op zichzelf gestemd en verschillende familieleden verklaarden hetzelfde te hebben gedaan. Ze hadden gestemd bij het Fatimacollege, maar daar werd geen enkele stem op Gun geteld.

Volgens het Hoofdstembureau was er echter geen bewijs van fraude en werd daarom niets gedaan met de klachten. De rechter vonniste gisteren volgens dezelfde lijn en bepaalde dat er geen reden was voor hertelling. Het lastige voor de eisers is om bewijs te leveren. Gepresenteerde foto’s van afgekeurde stemmen die niet afgekeurd hadden mogen worden, kunnen volgens de rechter niet als bewijs dienen, omdat het maken van een foto van een uitgebrachte stem illegaal is.

Voor de AVP staat er veel op het spel. Als van de bijna duizend ongeldig verklaarde stemmen er 53 onterecht zouden zijn afgekeurd, waarbij op de AVP zou zijn gestemd, zou dat betekenen dat de AVP een restzetel afsnoept van MEP. De AVP zou dan evenveel recht hebben om een regering te vormen als de huidige regeringspartij. 

Advocaat Desiree Croes gaat in beroep tegen de uitspraak. Ze is het niet eens met de stelling van de rechter dat de foto’s illegaal zijn. Het gaat namelijk om foto’s gemaakt door waarnemers en niet om foto’s door kiesgerechtigden van hun uitgebrachte stem. Volgens Croes zijn de foto’s dus niet illegaal. 

Deel dit artikel