Nieuws op Aruba

Ruim de helft bevolking Aruba volledig gevaccineerd

ORANJESTAD – Nu de afgelopen dagen gemiddeld twee mensen per dag zijn overleden aan de gevolgen van corona, vindt de overheid het hoog tijd voor een hernieuwde versie van de Nationale Vaccinatie Campagne. In dat kader lanceren Directie Volksgezondheid (DVG) en het Ministerie van Volksgezondheid van Aruba de fase van gezondheidsbevordering. Dat wil zeggen dat grote nadruk wordt gelegd op het feit dat als gevaccineerde personen toch corona krijgen, de ziekte meestal mild verloopt en het erop lijkt dat de kans op overlijden aan corona verwaarloosbaar is. 

Het doel blijft collectieve immuniteit en vaccinatie voor de verschillende groepen in de gemeenschap.

Op dit moment is 55 procent van de totale Arubaanse gemeenschap, inclusief kinderen, volledig gevaccineerd. ,,Daarom moeten we het belang om te vaccineren blijven benadrukken. Als meer mensen op Aruba zich laten vaccineren, zullen er minder infecties met complicaties zijn en minder kans op ziekenhuisopname en overlijden”, aldus DVG.

Volgens de actuele cijfers zijn de meest kwetsbare leeftijdsgroepen, door een lage vaccinatiegraad, personen tussen de 12 en 44 jaar (meest actieve gevallen) en ook mensen van 80 jaar en ouder.

De oproep is gericht tot deze leeftijdsgroepen, maar ook tot degenen die nog niet gevaccineerd zijn. ,,U moet weten dat het Pfizer-vaccin dat Aruba toedient, resultaten oplevert. Volgens lokale gegevens is het merendeel van de personen die met complicaties als gevolg van COVID-19 in het ziekenhuis worden opgenomen, niet gevaccineerd. Deze groep veroorzaakt meer maatregelen voor de gemeenschap als geheel, met alle gevolgen van dien, extra medische kosten, een negatief internationaal imago, en aanzienlijke sociale, emotionele en economische druk. Vaccinatie is niet alleen een daad van solidariteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij niemand kan achterblijven, maar ook een daad van liefde voor u, uw gezin en uw land”, zo laat DVG weten.

Deel dit artikel