Nieuws op Aruba

Aanvaarding formatieopdracht en voordracht kandidaat-ministers

Foto: © Kabinet Gouverneur Aruba

ORANJESTAD – De formateur, mevrouw Evelyn Wever-Croes, heeft haar eindverslag uitgebracht aan de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt. De formateur is tot de conclusie gekomen dat de voor te dragen kandidaten geschikt zijn voor het ambt van minister respectievelijk gevolmachtigde minister, na toetsing op grond van het Landsbesluit van 9 september 2013. De Gouverneur had op 27 augustus al het door MEP en RAIZ getekende regeerakkoord ontvangen en is toen door de formateur geïnformeerd over de portefeuilleverdeling. De formateur heeft thans formeel de formatieopdracht aanvaard.

De volgende personen zijn door de formateur voorgedragen om tot minister te worden benoemd:

  • Evelyn C. Wever-Croes – minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening, tevens minister-president
  • Geoffrey B. Wever – minister van Economische Zaken, Communicatie, Duurzame Ontwikkeling
  • Ursell M. Arends – minister van Integriteit, Natuur, Transport en Ouderenzorg
  • Xiomara J. Maduro – minister van Financiën en Cultuur
  • Rocco G. Tjon – minister van Justitie en Sociale Zaken
  • Glenbert F. Croes – minister van Arbeid, Integratie en Energie
  • Danguillaume P. Oduber – minister van Volksgezondheid en Toerisme
  • Endy J.H. Croes – minister van Onderwijs en Sport

De nieuwe ministerraad zal in overeenstemming met het Reglement van Orde van de Ministerraad besluiten over de voordracht aan de Gouverneur inzake de benoeming van de Gevolmachtigde Minister in Nederland.

Nadat de ontwerp landsbesluiten tot ontslag van de zittende ministers en de benoeming van de nieuwe ministers aan de Gouverneur zijn aangeboden, zal de Gouverneur de voorzitter van de Staten verzoeken om het oordeel van de Staten over het voorgenomen ontslag en de voorgenomen benoeming van de ministers. Als van de kant van de Staten geen bezwaren bestaan tegen het voornemen van de Gouverneur, kunnen de zittende ministers worden ontslagen en de nieuwe ministers worden benoemd en beëdigd. De datum van beëdiging is nog niet bekend.

Deel dit artikel