Nieuws op Aruba

Edgard Vrolijk nieuwe voorzitter Parlement

ORANJESTAD – Zoals vorige week al bekend gemaakt, is Edgard Vrolijk (MEP) gekozen tot voorzitter van de Staten van Aruba voor het komende parlementaire jaar. Hij wordt bijgestaan door vice-voorzitter Ursell Arends (RAIZ).

Zoals gebruikelijk vond de formele verkiezing plaats op de vooravond van de opening van het nieuwe parlementaire jaar. De regeringspartijen stemden met elf stemmen voor het voorstel, terwijl de tien oppositieleden zich onthielden van stemming.

De verkiezing van Arends was een duidelijk politiek gemotiveerde keuze. De beoogd minister voor Integriteit kreeg de taak toegewezen om de stoel van vicevoorzitter warm te houden totdat de MEP intern klaar is met de verdeling van de Statenzetels. Binnen de gele partij is nog discussie over de positie van Juan ‘Ady’ Thijsen. Die heeft nog niet besloten of hij de komende vier jaar Statenlid wil zijn. Voor het geval Arends op korte termijn wordt ingezworen als minister, is voorzien in een tweede vicevoorzitter, in de persoon van Geoffrey Wever (RAIZ). Dat lost echter niets op, want ook hij wordt minister. Het lijkt erop dat de MEP op deze manier de kleinste regeringspartij gebruikt om tijd te winnen om de eigen machtsstrijd te kunnen afronden.

Thijsen heeft volgens de geldende wetgeving tot donderdag de tijd om te beslissen of hij kiest voor het lidmaatschap van de Staten of de politiek verlaat. Thijsen was de afgelopen jaren voorzitter van het parlement.

Deel dit artikel