Nieuws op Aruba

Nederland dwingt verdere bezuinigingen op de zorg af op Aruba

ORANJESTAD – Het College Aruba financieel toezicht (CAft) heeft geen enkel begrip voor de hoge kosten die de coronacrisis met zich meebrengt voor de zorg op Aruba. Namens de Nederlandse regering blijft het college aandringen op vergaande bezuinigingen, terwijl het ziekenhuis vol ligt, er aanvullend personeel uit het buitenland wordt ingehuurd en patiënten noodgedwongen worden overgevlogen naar Colombia voor 100.000 florin per persoon.

In de beoordeling van het Arubaanse huishoudboekje over het tweede kwartaal van dit jaar wijst het CAft op de besparing van 60 miljoen florin op het AZV-budget voor het jaar 2021 en verder, zoals door de RMR besloten werd op 15 mei 2020. Dat destijds de gevolgen van de coronapandemie nog zeer rooskleurig werden ingeschat in vergelijking met de realiteit van later, leidt niet tot aanpassing van die eis, die gesteld werd als voorwaarde voor het verstrekken van een lening aan het eiland dat door het wegvallen van het toerisme in acute financiële problemen dreigde te komen. 

Ten aanzien van de besparing op het AZV-budget, heeft het CAft op 3 augustus een brief ontvangen van de minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport waaruit blijkt dat een besparing van 40 miljoen florin verwacht wordt in 2021. Het CAft neemt daar geen genoegen mee: ,,Een cijfermatige toelichting ontbreekt in de brief en evenmin wordt aangegeven hoe Aruba alsnog zal voldoen aan de besparingsopdracht. Uit de voorgangsrapportage van het Uitvoeringsorgaan AZV blijkt inmiddels dat voor 2021 wordt uitgegaan van een besparing van slechts 36 miljoen. Het CAft benadrukt nogmaals dat de afgesproken korting van 60 miljoen florin in 2021 en verder geheel moet worden gerealiseerd en dat verdere stappen noodzakelijk zijn. Het CAft vraagt uw aandacht voor het voortvarend doorvoeren van de noodzakelijke hervormingen die ervoor moeten zorgen dat goede en toegankelijke zorg en sociale zekerheid op Aruba ook voor latere generaties gegarandeerd kan worden.”

Deel dit artikel