Nieuws op Aruba

Ouders krijgen meer mogelijkheden voor achternaam van hun kind

ORANJESTAD – Ouders hebben voortaan ook iets te zeggen over de achternaam van hun kind. De wet is gewijzigd vanaf 1 september 2021.  Het gevolg is dat ouders bij hun eerste kind samen de achternaam (geslachtsnaam) van de moeder of de vader kiezen.  Indien een van hen een dubbele achternaam naam heeft, kan een combinatie van het eerste deel van de achternaam worden gekozen. Ouders kunnen slechts voor hun eerste kind de achternaam kiezen. De gekozen achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen.

De keuze voor een achternaam kunnen gehuwde ouders voor de geboorte of bij de aangifte van geboorte van hun kind laten vastleggen. Kinderen kunnen de geslachtsnaam van de vader of de moeder of een combinatie indien een van hen een dubbele geslachtsnaam heeft. Beide ouders gaan samen naar de burgerlijke stand om de naamskeuze te laten vastleggen. Het kind krijgt dan vanaf de geboorte de bij de akte van naamskeuze gekozen naam. Als een van de ouders niet aanwezig is of geen naamskeuze doet, dan krijgt het kind de achternaam van de vader.

Een kind van ongehuwde ouders krijgt de achternaam van de moeder, behalve als bij erkenning beide ouders te kennen hebben gegeven ze voor de achternaam van de vader kiezen of indien een van hen een dubbele achternaam heeft een combinatie kiezen van het eerste deel van de achternaam van elk.  De moeder en de erkenner dienen beiden aanwezig te zijn.

Bij de erkenning van een kind van niet-gehuwde ouders is ook de regeling van het ouderlijk gezag veranderd. Moeder en vader hebben na de erkenning gezamenlijk gezag over het kind tenzij zij ten overstaan van de ambtenaar burgerlijke stand verklaren dat alleen de moeder het gezag heeft. Deze verklaring wordt opgenomen in de erkenningsakte die naar het Gerecht in Eerste Aanleg wordt gestuurd.  

Kinderen van zestien jaar of ouder kunnen zelf een achternaam kiezen bij erkenning. 

Een kind kan gedurende vijf jaren na zijn meerderjarigheid door naamskeuze zijn geslachtnaam wijzigen. Een kind kan een naamskeuze doen voor de achternaam van de vader of indien een van hen een dubbele achternaam heeft een combinatie kiezen. 

Deel dit artikel