Nieuws op Aruba

Pater Andres Macoviec zegent Bestuurskantoor

ORANJESTAD – Een dag na de beëdiging van de ministers van kabinet Wever-Croes II, kregen ze bezoek van priester pater Andres Macoviec. Tijdens een plechtige ceremonie ging die het bestuurskantoor door om elke minister en het regeringsgebouw te zegenen.

Dinsdag 21 september was de eerste officiële werkdag van kabinet Wever-Croes II. Voordat de ministers hun respectievelijke kantoren betraden, kregen ze de zegen van priester Andres Macoviec voor het regeringsgebouw.

Vergezeld door de geestelijke betraden de ministers het regeringsgebouw. Pater Macoviec zegende het gebouw, de kantoorruimten en bad voor het welzijn en de bescherming van de regering en het volk van Aruba. De ceremonie werd afgesloten in de vergaderzaal van de Ministerraad op de bovenste verdieping van het gebouw Cocolishi.

Pater Andres Macoviec wenst het nieuwe kabinet wijsheid, welsprekendheid en geestelijk inzicht toe om ons land te besturen en de kracht om uitdagingen met veel geduld tegemoet te treden. De priester moedigde alle ministers aan om eensgezind te blijven om de beste beslissingen te nemen voor een betere ontwikkeling van ons land. 

Deel dit artikel