Nieuws op Aruba

Vaccinaties tegen kinderziektes gaan gewoon door

ORANJESTAD – De Afdeling Jeugdgezondheidszorg van de Directie Volksgezondheid (DVG) lanceert aan het begin van het nieuwe schooljaar de jaarlijkse campagne betreffende de vaccinatie van kinderen tot twaalf jaar. Het doel is elk kind, ongeacht de wettelijke status van hun ouders, de nodige vaccins te geven om zijn of haar inentingen tegen mazelen, bof, rodehond (Duitse mazelen), tetanus, poliomyelitis, difterie, kinkhoest, pneumokokken, humaan papillomavirus en hepatitis B te voltooien.

Immunisatie tegen virale en bacteriële ziekten is van essentieel belang voor de volksgezondheid van een land. Het is bewezen dat inenting tegen besmettelijke ziekten de levenskwaliteit verbetert en ziekten en sterfte bij de mens vermindert. Dit is de reden waarom alle kinderen in Aruba toegang krijgen tot het vaccinatieprogramma, ongeacht de legale status van hun ouders.

Voor meer informatie kunnen belangstellenden terecht op de webpagina en de facebookpagina van DVG. 

Deel dit artikel