Nieuws op Aruba

Help ouderen digitaal vaardig te maken

WILLEMSTAD – Op de Internationale Dag voor Ouderen die op 1 oktober 2021 wordt gevierd, wil Directie Volksgezondheid (DVG) en zijn afdeling Ouderenzorg de Arubaanse gemeenschap bewust maken van de uitdagingen waarmee de oudere bevolking wordt geconfronteerd. Volgens de cijfers van Censo2020 zijn 17.288 personen, wat neerkomt op zestien procent van de bevolking, 65 jaar en ouder.

Het thema van de Verenigde Naties dit jaar in verband met de Internationale Dag van de Ouderen is “Digitale Gelijkheid voor alle leeftijden”, hetgeen de noodzaak inhoudt voor toegang en zinvolle participatie in de digitale wereld door oudere personen.

In Aruba is de toegankelijkheid tot de digitale wereld zeer hoog, en 71 procent van de personen van 65 jaar en ouder heeft een internetverbinding in een of andere vorm. Dit is een zeer positieve ontwikkeling volgens DVG aangezien de technologie snel vooruitgaat. De kennis over digitale hulpmiddelen is echter aanzienlijk laag onder de senioren.

,,Terwijl de hele wereld inspanningen levert om mensen met elkaar te verbinden, worden nieuwe risico’s steeds duidelijker. Sommige voorbeelden, zoals cybercriminaliteit en verkeerde informatie, vormen een bedreiging voor de mensenrechten, de privacy en de veiligheid van senioren.

Het belang van het gebruik van digitale hulpmiddelen tijdens de pandemie
De pandemie bracht een verandering teweeg in het beheer van de ouderenzorg over de hele wereld. Ouderen werden geclassificeerd als de meest kwetsbare en risicogroep om besmet te raken met COVID-19.
Velen waren niet in staat hun dierbaren te bezoeken. Bijgevolg leden veel bewoners van bejaardentehuizen geestelijk en emotioneel. De enige manier waarop zij met hun dierbaren konden communiceren was via videogesprekken met i-pads en mobiele telefoons. Dit onderstreept het belang van digitale hulpmiddelen om in contact te blijven met dierbaren”, laat DVG weten.

In verband met de Internationale Dag van de Ouderen heeft de regering oktober uitgeroepen tot bewustwordingsmaand voor senioren. De afdeling Ouderenzorg heeft een speciaal segment om de gemeenschap bewust te maken van de uitdagingen waarmee senioren te maken hebben.

Deel dit artikel