Nieuws op Aruba

Minister van Financiën ontmoet kredietbeoordelaar Fitch Ratings

ORANJESTAD – Voor het herstel van Aruba moet de regering voortdurend in contact blijven met de ratingbureaus die de financiële en economische situatie beoordelen. Daarom heeft de minister van Financiën, Xiomara Maduro (MEP) vorige week een ontmoeting gehad met Fitch Ratings om hen te informeren over de nieuwe regering en de institutionele betrekkingen met Nederland, de begroting 2021 en 2022, en de binnenlandse en buitenlandse schuld.

Met betrekking tot de herfinanciering van de schuld legde minister Maduro uit dat gewoonlijk elk jaar voordat Aruba op de internationale markt de noodzakelijke financiering kan zoeken om aan de buitenlandse schuld van ons land te voldoen, het ratingbureau Fitch Aruba evalueert. In hun evaluatierapporten geven zij investeerders een indicatie van het vermogen van Aruba om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

Voor 2021 en 2022 heeft Aruba met Nederland afgesproken dat de buitenlandse schuld voor deze twee jaren wordt gedekt met een renteloze lening van Nederland. Om deze reden zal Aruba in de nabije toekomst geen financiering zoeken op de internationale markt.

De herfinanciering van de binnenlandse schulden maakt ook deel uit van de afspraken met Nederland. Om in deze financiële behoefte te voorzien zal de regering obligaties uitgeven, zoals zij gewoonlijk doet om binnenlandse schulden te herfinancieren met een looptijd van een jaar. Minister Maduro vindt het van essentieel belang erop te wijzen dat de binnenlandse herfinanciering de staatsschuld niet doet toenemen.

Deel dit artikel