Nieuws op Aruba

Minister van Financiën spreekt met de afdeling Fiscale Zaken van het IMF

Foto’s – minister van Financiën Xiomara Maduro

ORANJESTAD – Elk jaar, tijdens de jaarlijkse vergaderingen met het Internationaal Monetaire Fonds (IMF), vraagt de minister van Financiën de medewerking van het IMF om Aruba te assisteren bij diverse taken. Met de ingrijpende belastingherzieningen die in de planning staan, heeft de bewindsvrouw uitgebreid contact gehad met de afdeling Fiscale Zaken van het IMF.

In de afgelopen jaren heeft het IMF technische bijstand verleend aan Aruba, met name op het gebied van fiscale hervormingen, personeelskosten en begrotingsbeheer. Ook verzorgde het IMF verschillende cursussen voor Aruba. Minister Maduro heeft namens Aruba om hulp gevraagd bij het formuleren van een debt management strategie om de aflossing van de buitenlandse schuld van Aruba op verantwoorde wijze te organiseren.

De minister heeft op dezelfde dag ook een ontmoeting gehad met de vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden, Paul Hilbers. Zij bespraken de verzoeken van Aruba om bijstand van het IMF, de situatie van Aruba en de resultaten van de financiële en economische evaluatie van Aruba zoals opgenomen in de artikel IV-missie van het IMF.

Deel dit artikel