Nieuws op Aruba

Werkloosheid sterk gestegen door pandemie

ORANJESTAD – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de proeftelling van 2019 en de volkstelling (Censo) 2020 vergeleken. Daaruit blijkt dat het werkloosheidspercentage gestegen is van 5,2 procent naar 8,6 procent. Voor mannen steeg het werkloosheidspercentage van 5,3 procent in 2019 tot 9,3 procent in 2020. Voor vrouwen bedroeg het werkloosheidspercentage 5,2 procent in 2019 en 8,0 procent in 2020.

Als gevolg van de pandemie is het aantal niet-actieven op de arbeidsmarkt aanzienlijk toegenomen. Tussen 2019 en 2020 groeide het aantal non-actieven met 26,8 procent. Gewoonlijk bestaat deze groep uit gepensioneerden en schoolgaande personen. In 2020 ging het ook om personen die wachtten op werk dat na het einde van de gevolgen van de pandemie weer zou worden hervat.

De gegevens over de beroepsbevolking zijn essentieel volgens het CBS. Het geeft een beeld van de economische en sociale ontwikkeling van ons land. Daarom vraagt het CBS tijdens een volkstelling aan iedere persoon van veertien jaar en ouder of hij of zij in de week voorafgaand aan de volkstelling heeft gewerkt.

De resultaten van de Censo2020, geven aan dat op 1 oktober 2021 in totaal 43.632 personen een baan hadden. In totaal waren en 4 111 personen werkloos en op zoek naar een baan.  40 039 personen waren niet actief op de arbeidsmarkt, wat betekent dat zij niet werkten en ook niet op zoek waren naar een baan.

De arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen is tijdens de pandemie ook aanzienlijk gedaald. Van 70,5 procent in 2019 tot 58 procent in 2020 voor mannen en van 60,2 procent in 2019 tot 51,2 procent in 2020 voor vrouwen.

Deel dit artikel