Nieuws op Aruba

Controle op getinte autoruiten

WILLEMSTAD – De politie gaat voortaan strenger optreden tegen automobilisten die in een wagen rijden met te donkere ruiten. Rijden met voor- of zijruiten die meer dan zeventig procent van het licht blokkeren is bij wet verboden en dus worden boetes uitgeschreven.

Al tientallen jaren bestaat er onduidelijkheid over de toelaatbaarheid van de getinte ruiten. Toen er jaren geleden wetgeving werd ingevoerd die bepaalde hoe donker een autoruit maximaal mag zijn, bleek Dienst Technische Inspectie niet over meetapparatuur te beschikken. Toen de benodigde spullen er eindelijk waren, verklaarde de toenmalige Korpschef Dolfi Richardson dat de kwestie geen prioriteit had en werden autoruiten buiten beschouwing gelaten bij verkeerscontroles.

De lange periode zonder controles heeft ertoe geleid dat de meerderheid van de auto’s op Aruba met te donkere autoruiten rijdt. Hoewel nieuwe auto’s wel aan de voorschriften voldoen, laten veel kopers na de eerste keuring donker folie aanbrengen. Autobezitters vinden de barrière tegen een groot deel van het zonlicht comfortabel. Daarnaast wordt vaak gewezen op de privacy van de inzittenden. Dat laatste vormt vooral binnen het politiekorps een heikel punt. Veel agenten willen niet herkenbaar zijn in hun dienstauto en in hun privévoertuig, omdat ze bang zijn door zware criminelen herkend en belaagd te worden. Ook medewerkers van andere justitiële diensten rijden in dienstauto’s met donkere ruiten. Daarnaast hechten hooggeplaatste personen erg aan hun privacy en rijden ministers dus ook in auto’s met getinte ruiten.

Een van de chauffeurs die onlangs beboet werd wegens te donkere autoruiten, zag met eigen ogen bij het politiebureau dat veel privéauto’s van politieagenten van volledig zwarte ramen zijn voorzien. Hij was zeer verontwaardigd over de ongelijke behandeling. ,,Diezelfde agent die mij op de bon slingert, gaat na zijn dienst naar huis in een auto met ruiten die donkerder zijn dan die van mij”, zei hij tegen een verslaggever van 24Ora.  

De huidige minister van Justitie vindt donkere ruiten onwenselijk, omdat criminelen zo niet zichtbaar zijn in het verkeer, illegalen zich makkelijk over het eiland kunnen bewegen en verkeersdeelnemers geen oogcontact kunnen hebben bij lastige voorrangssituaties.

De minister kan automobilisten toestemming geven om met donkere ruiten te rijden om medische redenen of omwille van de veiligheid of de privacy van de inzittenden.

Deel dit artikel