Nieuws op Aruba

OM werkt aan mogelijkheden voor behandeling veroordeelden met psychiatrische problemen

Foto – Procureur-generaal Bote ter Steege

ORANJESTAD – Het Arubaanse Openbaar Ministerie (OM) geeft leiding aan een project om binnen het Caribische deel van het Koninkrijk mogelijkheden te ontwikkelen voor terbeschikkingstelling (TBS). Deze voorziening is er op de eilanden nog niet. Procureur-generaal (PG) Bote ter Steege wil de mensenrechten beter respecteren door zorg te bieden aan gedetineerden met psychische problemen.

Tbs staat voor terbeschikkingstelling. De maatregel is geen straf maar een behandelmaatregel die iemand zijn vrijheid ontneemt en bestaat in twee varianten: Tbs met dwangverpleging wordt door de rechter opgelegd aan mensen met psychiatrische en vaak ook verslavingsproblemen, die (mede) door die problemen een ernstig delict hebben gepleegd en vindt plaats in een tbs-instelling.  Als dwangverpleging niet noodzakelijk is kan tbs met voorwaarden worden opgelegd om recidive te voorkomen. Algemene voorwaarden zijn: geen nieuw delict plegen, meewerken aan de begeleiding door de reclassering; bijzondere voorwaarden kunnen zijn: opname in een psychiatrisch ziekenhuis of meewerken aan ambulante behandeling of medicatie.

De PG lichtte zijn plannen toe in Noticiacla LIVE. ,,Aruba is een autonoom land. Hier zitten ook veroordeelden opgesloten die in een bepaalde psychische of psychiatrische staat verkeren en volledig ontoerekeningsvatbaar zijn. Deze mensen, ook veel minderjarigen, kunnen pas terugkeren in de samenleving als ze volledig hersteld zijn. Ik heb het dan over TBS, maar op Aruba en in het Caribisch gebied kan behandeling nog niet.” Volgens de PG draagt het bij aan de veiligheid van een land, dat deze mensen goede verpleging krijgen tijdens hun detentie en dat ze na afloop goede nazorg krijgen. ,,Vergelijk het met een operatie die je ondergaat. Daarna heb je medische controle van een arts nodig. Maar die moet er dan wel zijn. Het liefst bereik ik tijdens mijn termijn dat er een TBS-kliniek op Aruba komt, maar dat is een droom die niet haalbaar lijkt. Een bepaald niveau van verpleging en verzorging van deze gedetineerden, ook als ze terugkeren in de samenleving, moet wel haalbaar zijn.”

Deel dit artikel