Nieuws op Aruba

Overgewicht grote risicofactor voor Covid-19

Overgewicht grote risicofactor voor Covid-19

ORANJESTAD – Bijna tachtig procent van de coronapatiënten die de afgelopen vier maanden in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, hadden te maken met overgewicht. Zij hadden daardoor vrijwel allemaal al medische problemen voordat ze Covid-19 kregen.

Uit een rapport, opgemaakt in opdracht van het Horacio Oduber Hospital (HOH), valt op te maken dat de vierde coronagolf flink heeft huisgehouden onder mensen met medische problemen. Slechts 5,4 procent van de patiënten die kwamen te overlijden, had geen onderliggende medische problemen. Bij 66 procent van de overledenen was sprake van twee onderliggende ziektes. Uit het rapport blijkt duidelijk dat overgewicht de grootste risicofactor is voor ernstige complicaties door corona.

Ondanks het extra medisch personeel dat door Nederland naar Aruba werd gestuurd, was het niet mogelijk de toestroom van coronapatiënten in het HOH te behandelen. In de afgelopen vier maanden werden 39 patiënten naar Colombia overgebracht. Tien van hen zijn inmiddels genezen teruggekeerd, maar er overleden er dertien. Op Aruba overleden 43 personen, dus samen 56 sterfgevallen, te verdelen in 29 vrouwen en 27 mannen. De meeste van hen, ruim tachtig procent, waren ouder dan zestig jaar.

Deel dit artikel