Nieuws op Aruba

Patiënten op Aruba tevreden over hun huisarts

ORANJESTAD – Patiënten op Aruba zijn over het algemeen tevreden over hun huisarts, hoewel ze vinden dat de mogelijkheid tot huisbezoek onvoldoende is. Dit blijkt uit onderzoek gedaan door kennisorganisatie Nivel.

Nivel deed onderzoek naar de kwaliteit van huisartsenzorg over 2018-2019. Daaruit kwam ook naar voren dat de zorg per huisarts sterk verschilt en dat deze voornamelijk curatief van aard is. Huisartsen blijken daarnaast weinig samen te werken met andere zorgdisciplines en ook de zorg buiten kantooruren is niet goed op elkaar afgestemd en niet overzichtelijk voor patiënten. Daarentegen gaat het vastleggen van zorggegevens in de elektronische patiëntendossiers duidelijk vooruit.

Uit enquêtes onder de bevolking, patiënten en burgers, kwam naar voren hoe weinig mensen naar de huisarts zouden gaan wanneer ze specifieke, serieuze gezondheidsklachten zouden hebben. De zorgverlening door de huisarts is hoofdzakelijk gericht op behandeling van ziekten en klachten en slechts weinig op preventie en gezondheidsbevordering. Positieve uitzondering is de diabeteszorg, waarin de praktijkondersteuners (POH’s) een centrale rol vervullen. 

Zorg door specialisten staat bij patiënten duidelijk hoger aangeschreven dan zorg door huisartsen. Voor niet-urgente klachten wendt men zich liever tot de spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis dan tot de huisarts of de huisartsenpost (HAP). Ruim een kwart van alle patiënten heeft in het jaar voorafgaand aan het onderzoek één of meer keren de spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis bezocht. Voor het overgrote deel (88%) betrof het niet-urgente zorgvragen, waarbij men bijvoorbeeld meende – ten onrechte – dat de huisarts of de huisartsenpost op dat moment niet beschikbaar waren.

Bijna een kwart van de bevolking had in het jaar voorafgaand aan de peiling een particuliere arts of kliniek bezocht, meestal in het buitenland. Men verwachtte daar betere zorg en snellere service te ontvangen.

Versterking van de patiëntgerichtheid en verbetering van het imago van de huisartsenzorg is daarom wenselijk. Meer informatie over de zorg die huisartsen te bieden hebben en meer aandacht voor preventie en gezondheidsbevordering kunnen daarbij helpen.

Deel dit artikel