Nieuws op Aruba

Staking tegen korting op salarissen levert weinig op

Screenshot video – 24ora

ORANJESTAD – ,,Dat het goed gaat met het toerisme betekent niet dat we nu direct over extra geld beschikken. Voordat corona uitbrak stonden we er in financiële zin al niet goed voor en dat is de afgelopen anderhalf jaar alleen maar erger geworden.”

Deze boodschap komt uit de mond van de minister van Financiën, Xiomara Maduro en is gericht aan de vakbonden. Dat betekent weinig kans voor de ambtenaren en gelijkgestelden om van de korting van 12,6 procent op hun salaris af te komen.

Gisteren legden de medewerkers van telecombedrijf Setar het werk voor enkele uren neer. Ze eisen dat de regering stopt met de inhoudingen op hun salaris. De actie werd gesteund door vakbonden van andere staatsbedrijven en sectoren als het onderwijs.

De regering reageerde via minister Geoffrey Wever van Communicatiezaken. Die wilde wel een afspraak maken met de leider van de actie, maar deed geen toezeggingen. Die zijn ook niet te verwachten, omdat de regering zich gebonden voelt aan de afspraken met Nederland. ‘Den Haag’ eist in ruil voor steunleningen dat in elk geval nog tot eind volgend jaar 12,6 procent wordt gekort op de salarissen die ten laste komen van de staatskas. Voor de politieke topsalarissen is de inhouding 25 procent.

Kabinet Wever-Croes slaagt er maar niet in om duidelijk te maken dat de kosten die gemaakt zijn om de financieel-economische gevolgen van de coronacrisis, vele miljoenen bedragen, terwijl de overheid in diezelfde periode vrijwel geen inkomsten had. Nederland heeft het eiland geholpen met leningen, maar die moeten tot de laatste cent worden terugbetaald. De vakbonden vinden dat er nu lang genoeg om offers is gevraagd en menen dat er geld genoeg is, nu de toeristen Aruba weer als vanouds bezoeken. Intussen wordt een deel van het bedrijfsleven nog steeds op de been gehouden met salarissubsidie.

Deel dit artikel