Nieuws op Aruba

Werkgevers willen duidelijkheid over btw

ORANJESTAD – De werkgeversorganisaties Aruba Trade & Industry Association (Atia), de Aruba Hotel & Tourism Association (Ahata) en de Kamer van Koophandel (KvK), dringen er bij de regering op aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de invoering van de btw ter vervanging van de huidige omzetbelasting bbo. Ze stellen dat bedrijven tijdig moeten weten waar ze aan toe zijn om de administratieve systemen te kunnen aanpassen.

De voorzitter van de KvK, Omar Tromp, benadrukte na een overleg met de betrokken ministers dat er nog geen beslissing is genomen. Dat zou eind deze week moeten gebeuren. Hoewel de KvK voorstander is van een andere vorm van omzetbelasting, waarschuwt de organisatie voor de gevolgen als bedrijven geen tijd krijgen om zich op het nieuwe stelsel voor te kunnen bereiden.

Atia-directeur Herrick Henriquez weet te vertellen dat de belastinghervormingen deel uitmaken van het landspakket 2022, waar eind deze week een beslissing over moet vallen. Hij vindt het absurd dat al sinds 2020 sprake is van belastinghervormingen en dat de werkgeversorganisaties nu een week voor de beslissing er iets over horen, zonder de kans te krijgen mee te praten. Wel stelt hij op prijs dat de regering heeft laten weten dat de details pas in januari worden uitgewerkt en dat de werkgeversorganisaties daarbij hun zegje mogen doen. Toch waarschuwt ook hij voor de gevolgen als bedrijven op het laatste moment hun systemen moeten aanpassen.

Vanuit de toeristische sector reageerde Ahata-directeur Tisa LaSorte gematigd positief op de plannen om btw in te voeren. Ze noemde btw een simpeler systeem van omzetbelasting dat bijdraagt aan het creëren van een evenwichtige verdeling van de fiscale lasten over alle bedrijven. LaSorte benadrukte dat het niet de bedoeling is dat de overheid met behulp van de btw de inkomsten verhoogt en daardoor de broodnodige bezuinigingen achterwege laat. Ook zij drong aan op tijdige en volledige informatie, zodat het bedrijfsleven zich kan voorbereiden op de veranderingen. 

Deel dit artikel