Nieuws op Aruba

Aruba ondertekent Landspakket

ORANJESTAD – De Arubaanse regering volgt ook in het eerste kwartaal van 2022 de aanwijzingen op van de Nederlandse regering. Het gaat grotendeels om vervolgstappen op de dossiers waar al een jaar aan wordt gewerkt. In het Landspakket zijn maatregelen opgenomen op de gebieden financieel beheer, kosten en effectiviteit van de publieke sector, belastingen, de financiële sector, de economie, zorg, onderwijs en het versterken van de rechtsstaat.

Op 13 november 2020 ondertekenden Aruba en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Aruba. Sinds het tekenen van de onderlinge regeling zijn de eerste stappen gezet voor de realisatie van een breed palet aan hervormingen en investeringen. Deze moeten bijdragen aan de weerbaarheid en veerkracht van economie en samenleving. De economie van Aruba moet aan duurzaam economisch groei- en verdienvermogen winnen. Good governance, solide overheidsfinanciën en sociale samenhang dragen hieraan bij.

Het streven is te komen tot een economie en samenleving die beter bestand zijn tegen crises, met nieuwe kansen voor burgers en bedrijven. De concrete afspraken waar deze maatregelen uit bestaan zijn opgenomen in een uitvoeringsagenda. Onlangs werden de afspraken voor het eerste kwartaal 2022 geformaliseerd met een handtekening van minister-president Evelyn Wever-Croes.

Deel dit artikel