Nieuws op Aruba

CAft: toezicht werkt, maar Aruba is er nog lang niet

ORANJESTAD – Het financieel toezicht werkt volgens Raymond Gradus, voorzitter van het College Aruba financieel toezicht (CAft). Hij zei eerder deze maand in een lezing dat  Aruba met gedegen financieel beheer en economische hervormingen kan komen tot gezonde overheidsfinanciën.

Op Aruba bestaat financieel toezicht sinds 2015. In de periode 2010 – 2019 is de economie met bijna een procent per jaar gegroeid. Na 2014 neemt het tekort op de gewone dienst af. In de periode 2010 – 2019 heeft Aruba alleen in 2019 een (bescheiden) overschot op de gewone dienst. Het tempo van groei van de nominale schuld neemt na 2014 af. ,,Niet toevalligerwijs werden deze momenten voorafgegaan door jaren dat de gewone dienst niet in evenwicht was”, aldus Gradus. Hij is kritisch op de jaarrekeningen. ,,Die zijn te laat en niet op orde; goedkeurende verklaringen ontbreken, ministers zijn niet altijd in staat de juiste informatie te verschaffen en de jaarrekeningen van overheidsentiteiten zijn niet altijd tijdig.” 

In 2020 verandert de wereld volledig als gevolg van de coronapandemie. In 2020 en 2021 heeft Aruba 904 miljoen florin aan steun ontvangen. Deze liquiditeitssteun is verstrekt in de vorm van leningen, die in april 2022 zullen aflopen. ,,In lijn met afspraken in de Rijksministerraad daarover, is het van belang dat op korte termijn afspraken worden gemaakt over de wijze waarop met het aflopen van de leningen zal worden omgegaan.” Het IMF verwacht dat de economie van Aruba zich de komende jaren herstelt,  dit jaar met dertien en volgend jaar met 7,5 procent. Voor Aruba houdt het IMF er rekening mee dat de hervormingen leiden tot een jaarlijkse extra groei op middellange termijn van 0,5 procent. De schuldquote zal voor Aruba dit jaar pieken op 117 procent van het bbp, om vervolgens te dalen en in 2026 lager te zijn dan 100 procent van het bbp. Gradus: ,,Mijn insteek zou zijn: al in 2023 moet voor beide landen een sluitende gewone dienst mogelijk zijn, zodat de lopende uitgaven door lopende inkomsten gedekt worden. Vanaf 2024 zouden overschotten mogelijk moeten zijn zodat ook de leningen afgelost kunnen worden. Effectief financieel toezicht dient zo veel als mogelijk een nieuwe schuldenopbouw te voorkomen.” 

Deel dit artikel