Nieuws op Aruba

Eerste groep vrouwen rondt Sociale vormingstraject af

ORANJESTAD – Voor het eerst heeft een groep jonge vrouwen de eerste fase van het Sociale Vormingstraject (SVt) afgerond. In aanwezigheid van minister van Justitie Rocco Tjon kregen zij de bijbehorende baret uitgereikt. 

Eind augustus begon een nieuwe lichting jongeren aan het SVt. Het ging voor de eerste keer om een editie voor vrouwen.

In 2012 werd door de toenmalige regering het SVt opgezet, in samenwerking met Marinierskazerne Savaneta. Het was bedoeld voor kansarme jongens die hun school niet hebben afgemaakt en geen baan kunnen vinden. Omdat de groep op de kazerne wordt ondergebracht in een barak, was deelname van meiden lang niet mogelijk. 

Elke lichting bestaat uit ongeveer twintig jongeren die militair aandoende lichamelijke trainingen volgen, maar ook discipline en normen en waarden krijgen bijgebracht. Na vier maanden van werken aan lichamelijke en geestelijke conditie volgt het scholingsdeel van het traject.

Hoewel het niet om een verplicht vormingstraject gaat, is het niet vrijblijvend. Iedere deelnemer ondertekent een contract waarin staat aan welke voorwaarden hij/zij zich bindt. De regering benadrukt overigens dat zij niet alleen verantwoordelijk is voor het welslagen van de Arubaanse jeugd, maar dat de hele gemeenschap daarin een rol speelt.

Deel dit artikel