Nieuws op Aruba

Schuld bereikt zes miljard florin

ORANJESTAD – De uitstaande schuld van land Aruba komt aan het einde van dit jaar waarschijnlijk uit rond het historisch hoge bedrag van zes miljard florin. Dat blijkt na extrapolatie van de cijfers van de Centrale Bank van Aruba (CBA) over het derde kwartaal van 2021.

De totale uitstaande schuld van de overheid steeg met 660,2 miljoen florin of 13,3 procent naar 5.639,1 miljoen eind september 2021, vergeleken met eind september 2020. Deze stijging was het gevolg van een hogere buitenlandse schuld (+751,1 miljoen florin), die gedeeltelijk werd gecompenseerd door een lagere binnenlandse schuld (-90,8 miljoen florin). 

De groei van de buitenlandse schuld was het gevolg van hogere netto vorderingen van Nederland (+871,2 miljoen florin), voornamelijk gerelateerd aan verstrekte leningen vanwege de COVID-19 situatie, en andere landen (+32,3 miljoen florin). De daling van de binnenlandse schuld was het gevolg van verlagingen van zowel de verhandelbare schuld als de niet-verhandelbare schuld van 75,8 miljoen florin en respectievelijk 15,1 miljoen florin. 

De daling van de verhandelbare schuld wordt toegeschreven aan een daling van zowel staatsobligaties als schatkistpapier van 55,8 miljoen florin en 20,0 miljoen, respectievelijk. De krimp van de niet-verhandelbare schulden was het gevolg van afnames van zowel de niet-verhandelbare kortlopende schulden als de niet-verhandelbare langlopende schulden van 7,7 miljoen en respectievelijk 7,4 miljoen florin. Niet-verhandelbare kortlopende schulden daalden door lagere kortlopende schulden aan APFA (-9,7 miljoen florin) en leverancierskredieten (-9,6 miljoen florin), die deels werden gecompenseerd door hogere overige niet-verhandelbare kortlopende schulden (+11,6 miljoen florin). De niet-verhandelbare langlopende schulden namen af ​​door afname van de langlopende schulden aan APFA (-4,7 miljoen florin) en onderhandse leningen (-2,7 miljoen florin).

Deel dit artikel