Nieuws op Aruba

Wel sprake van nieuwe voorwaarde voor coronasteun

ORANJESTAD – ,,Nu èn het verlenen van liquiditeitssteun èn het afwijken van de begrotingsnormen ex artikel 23 Landsverordening Aruba financieel toezicht, ondanks positief advies van het CAft, afhankelijk worden gesteld van het akkoord gaan met de verlenging van het Protocol, is hier wel degelijk sprake van een nieuwe voorwaarde. Dit is ook aan de Staatssecretaris eerder deze maand gecommuniceerd.”

Dat schrijft de premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes in een persbericht. Ze benadrukt dat Aruba zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau herhaaldelijk heeft aangegeven dat de totstandkoming van de Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft) van groot belang is. De opmerking van de Staatssecretaris dat “de totstandkoming van de RAft daarmee ook uit het zicht raakt” is voor Aruba onverklaarbaar, omdat Aruba juist voor ogen heeft dat de RAft binnen maximaal een jaar tot stand komt. ,,Vandaar ook de wens van Aruba om het Protocol voor een jaar te verlengen”, aldus de premier, die weigerde haar handtekening te zetten onder verlenging van dat Protocol voor onbepaalde tijd, wat Knops opeens eiste.

Het sluiten van een protocol zonder einddatum is een nieuwe voorwaarde die recentelijk gesteld is door Nederland, zoals de premier de Staten van Aruba reeds op 13 december heeft laten weten. Conform afspraken inzake het voorbereidingsproces richting de Rijksministerraad zijn de vereisten voor het ontvangen van liquiditeitssteun advies van het CAft, voldoende voortgang met de uitvoering van het landspakket en eventuele, vooraf bepaalde, aanvullende voorwaarden. Het ministerie BZK zou dan voor de volgende tranche aangeven wat de eventuele aanvullende voorwaarden dienen te zijn. Dat is in dit geval niet gebeurd. 

Aruba is niet tegen financieel toezicht. Wever-Croes: ,,Aruba heeft duidelijk aangegeven dat het ondertekenen van een protocol zonder einddatum tegen het budgetrecht van het parlement indruist en onconstitutioneel is. Aruba kon instemmen met verlenging van een protocol voor een overgangsperiode. Tot op het laatste moment is door Nederland volhard dat er alleen sprake kan zijn van een protocol zonder einddatum. Een aangename verrassing is wel dat de Staatssecretaris nu bereidheid toont om te onderhandelen over een protocol met einddatum.”

De premier van Aruba benadrukt tenslotte dat Aruba zich volledig inzet om de gemaakte afspraken na te komen, en dat zij hoopt dat door middel van constructief overleg Aruba en Nederland op positieve wijze deze periode kunnen afsluiten en richting een bestendige toekomst kunnen werken.

“Ik heb de hoop uitgesproken dat niet alleen het belang van de inwoners van Aruba in woord benadrukt wordt, maar dat er in het verre Den Haag ook daadwerkelijk gehoor gegeven wordt aan de wensen van het Arubaanse volk. In dit verband heb ik in herinnering gebracht het verzoek tot afbouw van de versoberingsmaatregelen (12,6 procent salariskorting). De werknemers die sinds 1 mei 2020 trouw elke maand een deel van hun salaris hebben opgeofferd, hebben recht op enig perspectief, en ik vind dat wij hen dat perspectief moeten bieden. Ik vertrouw erop dat we hierin zullen slagen”.

Deel dit artikel