Aruba

Opinie: Amnesty International Nederland ontmaskerd

Amnesty International Nederland ontmaskerd

Juriste Anouk Balentina vindt dat Amnesty International door de mand valt, nu ze de mensenrechtenproblematiek rond de vuilstort van het Parkietenbos op Aruba geen aandacht wil geven.

Opinie | mr. Anouk Balentina

De voorzitter van Amnesty, mw.  Dagmar Oudshoorn, schreef op 23 december vorig jaar dat ze een werkbezoek aan Curaçao en Aruba had gebracht. Ze zei dat het schokkend is wat zich afspeelt binnen ons Koninkrijk. Haar ontstentenis betrof de illegale Venezolanen die opgesloten zaten in vreemdelingenbarakken in Aruba en in Curaçao. Zo goed als niemand van de illegalen krijgt bescherming. In plaats daarvan worden ze opgesloten en uitgezet als criminelen. Er is geen enkele rechtvaardiging dat kinderen zonder ouders worden opgesloten en hele groepen op het vliegtuig worden gezet zonder de kans te hebben gehad om bescherming aan te vragen, aldus Oudshoorn. Het is een schokkend verhaal dat nader is uitgewerkt in een uitgebreid rapport.

Oudshoorn wordt terecht de vraag gesteld: Waarom zou je je het lot van ‘buitenstaanders’ aantrekken als de eigen [Curaçaose en Arubaanse] kinderen niet eens kunnen worden gevoed?  Het antwoord van de voorzitter van Amnesty was: Dat wij ons nu richten op de positie van Venezolanen houdt voor mij niet in dat we de noden van anderen niet zien. Ik wil niet in tegenstellingen denken, dit gaat over mensenrechten voor iedereen.

En het is hier dat Oudshoorn door de mand valt. De noden van anderen zien, maar er niets aan doen is misschien nog erger. Zij en haar organisatie zijn namelijk terdege op de hoogte van de enorme mensenrechtenschending die plaatsvindt rondom de Parkietenbos vuilstortplaats in Aruba. Amnesty is door mij tot tweemaal toe met uitgebreide documentatie verzocht aandacht te besteden aan de aanslag op mensenrechten door de overheid zoals het recht op leven, op gezondheid en op een schoon milieu van de omwonenden van de dump. De kreet om hulp wordt echter afgedaan met de volgende woorden:

Amnesty can only help you with referring. I am very sorry to have to inform you that Amnesty cannot help in individual cases. It is a common misconception but our concern is primarily that of a watchdog. We focus on rights and we will only come into action when governments deliberately and systematically violate the human rights they have approved themselves. As was said Amnesty  does not operate on the level of specific cases however serious they are.

Dagmar Oudshoorn

Wat een flauwekul. Het gaat niet om mijn persoon of om een specific case. Het jarenlang toestaan van deze enorme vervuiling en vergiftiging gaat iedereen aan: de omwonenden in de eerste plaats, maar ook de rest van de bevolking en zelfs de toeristen. De toxische rook bedreigt het vliegverkeer, de uitbreiding richting zee doodt beschermde mangroves en de vervuiling van de zee vernietigt de beschermde koralen terwijl het water besmet is met ziekmakende bacteriën. Op de website van Amnesty International Nederland staat het volgende: Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven en () van de doodstraf tot vrijheid van meningsuiting, wij beschermen de rechten van de mens.

Maar dus niet de mensenrechten van de Arubanen en Curaçaoënaars en wel die van illegale Venezolaanse vluchtelingen. Je kunt je afvragen waarom Amnesty zich zo focust op onze eilanden. Goed beschouwd zijn wij slachtoffer van een dictator aan de overkant die zijn eigen mensen het land uit jaagt naar ons. Over het algemeen economische vluchtelingen terwijl onze economieën door Corona al in duigen liggen. Waarom maken ze geen lawaai in Venezuela zelf? Bij ons is kritiek uiten uiteraard veel makkelijker en hoef je niet te vrezen voor je leven, hooguit wil de regering je niet ontvangen. Het is weinig moeite en geeft veel positieve exposure. Goed voor donaties. Kijk ze eens handjes schudden met de Gouverneur….

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Amnesty vooral politiek bezig is. Met de aandacht die zij werpt op het vluchtelingenprobleem krijgt ze voor elkaar dat staatssecretaris Knops Curaçao straft met het (tijdelijk) stopzetten van steun aan verbetering van de vreemdelingenopvang. Als dat geen schending van mensenrechten is. Maar dat kan Amnesty een rotzorg zijn want het opereert niet op het terrein van specifieke zaken. In ieder geval is bij mij Amnesty volledig van zijn voetstuk gevallen.


Deel dit artikel