Aruba

Opinie: Bubali-gate en de rookgordijnen van DOW en de minister van Volksgezondheid

Opinie: Bubali-gate en de rookgordijnen van DOW en de minister van Volksgezondheid
Foto boven: Greg Peterson

De regering is in volledige damage control-modus nadat in het weekend twee interviews zijn uitgezonden op de nieuwssite 24ora.com. Op de beelden waren geopende sluizen te zien van de plas die bekend staat als het Bubali vogelreservaat. Uit de sluizen stroomde een grote hoeveelheid bruin, schuimend water de zee in. De verslaggevers – in het eerste filmpje een journalist en in het tweede filmpje – gaven aan dat het water erg stonk, dat het lozen gebeurde in het Arubaanse hotelgebied en dat het ging om rioolwater afkomstig uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Bubali en dat daardoor het zeewater dusdanig wordt verontreinigd dat het een gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

De Dienst Openbare Werken Aruba (DOW) reageerde hierop in haar persbericht op twee manieren: (a) door uitdrukkelijk niet in te gaan op de gezondheidsrisico’s van het geloosde water en (b) door gebruikmaking van allerlei vaagheden.

Het verhaal van DOW is leuk als je wat wilt weten over de historie van de Bubaliplas, die haar leven is begonnen als zoutpan (saliña). Het verhaal van DOW is ook interessant als je informatie wilt over de historie van de zuiveringsinstallatie van Bubali die in de jaren zeventig van de vorige eeuw is gebouwd en de districten Noord en Playa moet bedienen. Het is ook interessant als je wat wilt weten over de historie en het doel van de sluizen die tussen 2000 en 2005 zijn gebouwd. Kennelijk zijn ze enkel bedoeld om het waterpeil van de Bubaliplas te beheersen en wateroverlast in de wijken San Miguel en Keito te voorkomen of te remediëren. Daarnaast lijkt DOW er prat op te gaan dat de Bubaliplas een broedgebied geworden is voor vele trekvogels en dat er een grote mate van biodiversiteit bestaat.

Gezondheidsrisico‘s

Over de gezondheidsrisico’s van het water dat afgelopen week geloosd is in de zee, wordt met geen woord gerept. Op enkele plaatsen gaat DOW in op het lozen van het water in zeer algemene bewoordingen en stelt dat op geen enkel moment rioolwater in de Bubaliplas wordt geloosd dat ‘niet behandeld’ is. Wat DOW vergeet te zeggen is dat de installatie van de RWZI sterk verouderd is en door de jaren heen onvoldoende is onderhouden, waardoor het ‘behandelde rioolwater’ sterk verontreinigd in de Bubaliplas wordt geloosd en dat de Bubaliplas zelf als gevolg van een gebrek aan zuurstof in het water niet als een natuurlijk waterzuivingssysteem kan fungeren.

Een en ander blijkt ook uit het onderzoek dat TNO Caribbean in 2018 heeft uitgevoerd naar de staat van deze zuiveringsinstallatie. Daarbij constateerde TNO Caribbean dat het water daaruit afkomstig een gevaar vormt voor het Arubaanse zeeleven: The Bubali Plas has an overflow to the sea, which may cause irrecoverable damages to the marine life. Daarnaast wordt ook niet verteld dat in het gebied dat de Zuiveringsinstallatie van Bubali moet bedienen sinds de bouw ervan in de jaren ’70, de bevolking sterk is toegenomen en er vele hotels zijn gebouwd, als gevolg waarvan de installatie thans veel meer rioolwater moet verwerken dan de capaciteit van de installatie toelaat.

DOW wil vervolgens de suggestie wekken dat het water dat naar de zee stroomt geen gevaar zou opleveren, door enkel te stellen dat DVG en DNM continu monsters nemen op de plek waar het water van de Bubaliplas de zee in stroomt om de kwaliteit van het water te controleren. Leuk, maar wat is het resultaat van die metingen? Dat wordt gemakshalve maar vergeten!

CARMABI dat in opdracht van de Arubaanse overheid een onderzoek naar de kwaliteit van het zeewater heeft uitgevoerd, is hierover wel erg duidelijk. In het rapport van CARMABI, getiteld Coral Reefs Baseline Study for Aruba 2019, wordt uitdrukkelijk gewaarschuwd voor het gevaar voor de menselijke gezondheid: (…) based on the abundances of E.coli and especially Enterococci, the amount of sewage waters entering Aruba’s coastal waters appears significant and locally exceeds limits for safe use by humans.

DOW erkent overigens in één zinnetje dat de zuiveringsinstallatie van Bubali haar ‘technische uitdagingen’ kent. Welke dat zijn en welke gevolgen die hebben, wordt verzwegen. DOW garandeert ons wel dat zij zelf op geen enkel moment ervoor gekozen heeft om onbehandeld rioolwater de Bubaliplas in te sturen. Ook garandeert DOW ons dat het openen van de sluizen in Bubali een standaardprocedure is en dat hierdoor geen schade wordt aangebracht aan het milieu en onze stranden. Nou, dat is dan een hele geruststelling voor iedereen die wil gaan zwemmen in de zee bij Eagle Beach en Palm Beach!

Dangui Oduber

Niet enkel DOW was overigens in damage control-modus. De minister van Volksgezondheid, Dangui Oduber, gaf gisteren een persconferentie over de situatie bij de Bubaliplas. Hij begon die met een tirade tegen iedereen die het gevaar voor de volksgezondheid heeft aangekaart door te stellen dat enkel mensen die Aruba haten een dergelijke actie kunnen ondernemen en dat zij een volkomen verkeerd beeld hebben scheppen van het toeristisch imago van Aruba. Alsof het hier om toerisme gaat en niet over de gezondheid van mensen!

Op de vraag van de journalist of de minister in navolging van Florida overweegt waarschuwingsborden te plaatsen langs de stranden dat zwemmen in verontreinigd water schadelijk is voor de gezondheid, antwoordde de minister instemmend en gaf aan te overwegen om dergelijke borden te plaatsen op de plekken die volgens het CARMABI-rapport ‘volledig verontreinigd’ (totalmente contamina) zijn.

Daarmee erkent de minister niet enkel de waarde van het CARMABI-rapport, maar ook dat er daadwerkelijk sprake is van zware verontreiniging van het zeewater. Hij geeft daarbij aan dat het kabinet al vanaf het begin bezig is om de verontreiniging ‘te verlichten’ (alivia), maar dat het nog lang niet is opgelost.

Waarom draait iedereen om de hete brij heen en wordt niet gewoon recht voor zijn raap gezegd wat er aan de hand is en wat daar aan gedaan wordt? Achterhouden van belangrijke informatie voor de burger en het optrekken van rookgordijnen wanneer de informatie uitlekt, zijn een slechte basis voor een gezonde democratie en schaden het vertrouwen in de overheid. Dat laatste geldt zowel voor ingezetenen als voor de toerist.

mr. dr. Ryçond R. Santos do Nascimento (AVP)


Deel dit artikel