Nieuws op Aruba

Regering en vakbond lijnrecht tegenover elkaar

ORANJESTAD – Onderwijsvakbond Simar vindt het gerechtvaardigd dat docenten een uur per dag minder gaan werken als compensatie voor de 12,6 procent inhouding op hun salaris. Daarom stelt de vakbond voor dat de scholen voorlopig een uur later beginnen.

De regering is het daar niet mee eens, in het belang van de leerlingen. In een tegenvoorstel staat de optie om de huidige arbeidstijdverkorting in te leveren en vijf procent extra salaris uit te betalen. Het gaat om dertien dagen waar al het overheidspersoneel en dus ook mensen die werken in het onderwijs recht op hebben. 

De vakbonden die opkomen voor de rechten van mensen die direct of indirect in dienst zijn van de overheid, willen af van de inhouding van 12,6 procent op de salarissen. Die inhouding maakt deel uit van het pakket bezuinigingen dat door Nederland is opgelegd in het kader van de liquiditeitssteun. Vandaag vergaderen overheid en vakbonden verder over de kwestie.

Deel dit artikel