Aruba

Regering en vakbonden weer aan tafel

Regering en vakbonden weer aan tafel

ORANJESTAD – Vanmiddag praten de vakbonden Seppa, Simar, SPA, Sada en FTA met de regering over de kwestie rond de inhouding van 12,6 procent op de salarissen. De regering is bereid te overleggen over arbeidstijdverkorting als compensatie, maar eist wel dat de vakbondsleiders zich voor de vergadering verdiepen in de financiële situatie van Aruba.

De vakbonden hebben de regering onlangs laten weten dat hun leden vanaf februari twee dagen per maand minder gaan werken, zolang de 12,6 procent salariskorting niet stopt. De regering stelt dat de korting deel uitmaakt van de eisen van Nederland in het kader van de liquiditeitssteun en dat Kabinet Wever-Croes II er dus niets aan kan doen. Over het minder werken zei premier Evelyn Wever-Croes dat een eenzijdige beslissing daartoe niet is toegestaan en bestraft wordt met inhouding van het salaris over de niet-gewerkte dagen. 

De premier vindt het frustrerend dat de vakbondsleiders zich nog steeds baseren op incorrecte informatie. ,,Het is Nederland die de salariskorting blijft toepassen in ruil voor financiële steun, en niet Aruba die dit doorzet.” De premier benadrukt dat de regering de financiële informatie heeft gepubliceerd, in tegenstelling tot wat de vakbonden beweren. ,,De regering heeft de vakbonden bij verschillende gelegenheden laten weten dat de gevraagde informatie is opgenomen in de uitvoeringrapportage. De vakbonden hebben die informatie gekregen.”

De regering staat open om te praten over het voorstel van de vakbonden om de loonkorting te compenseren met vrije tijd. ,,De regering is bereid om dit te overwegen”, aldus de premier. Ze wil echter wel dat de vakbonden van tevoren met de financiële commissie gaan praten om ervoor te zorgen dat beide partijen vanuit hetzelfde financiële plaatje redeneren, anders gaat de vergadering niet door.

Deel dit artikel